Skip to content

Udaljeni auditi – kako dobiti najviše iz svake interakcije

Naši udaljeni ili remote auditi omogućavaju učinkovite i djelotvorne aktivnosti gdje i kada su potrebne. Potpuno remote ili kombinirani s auditima na lokaciji su vremenski i troškovno učinkoviti, nude lagan pristup kompetencijama, povećavaju opseg audita uz smanjivanje rizika. Istovremeno, zadržava se jednaka predanost i ostvarivanje ciljeva kakve priželjkujete.

U sve više digitaliziranom svijetu broj udaljenih audita raste jer su prepoznati kao sredstvo za pomoć kompanijama u upravljanju i auditiranju poslovanja, proizvoda i lanaca opskrbe, a sve u cilju igradnje i zadržavanja povjerenje dionika i potrošača. U DNV-u smo radili na načinima i primjeni udaljenih audita. 

Od omogućavanja fleksibilnosti i učestalosti audita, do poboljšanja dinamike audita, naše provođenja udaljenih audita udovoljava zahtjevima akreditacijskih tijela, vlasnika shema i drugih regulatornih tijela. Naša obveza je razviti provođenja audita na načine koji će Vam omogućiti da svaki put izvučete maksimum iz svake naše interakcije. 

Kada mogu koristiti metodu udaljenog audita?

Udaljeno ili remote auditiranje se može koristiti u brojnim situacijama bilo da se korisiti kao potpuni remote audit, tijekom audita na lokaciji ili u kombinaciji. Svakoj tvrtki osiguravamo da odabrano rješenje za udaljeni audit najbolje odgovara potrebama same tvrtke te razmatramo utjecaj od internih sigurnosnih politika do zahtjeva za akreditaciju, shemu ili regulatornih zahtjeva.

Načini isporuke naših udaljenih audita: 

 • Korištenje postojećih alata kao šti su Teams, FaceTime, Duo, WeChat na tabletu, smartphonu ili laptopu. Mogućnost povezivanja putem alata s korištenih u Vašoj tvrtci.
 • Učinkovita primjena u potpunim remote auditima ili tijekom audita na lokaciji za pristup teško dostupnim lokacijama ili za povezivanje s dodatnim auditorom/kompetencijama. 
Zajednički pronalazimo pravi način za odrađivanje udaljenih audita imajući u vidu potrebe i ciljeve Vaše tvrtke. Naši auditori su osposobljeni za provođenje udaljenih audita i naši postupci su usklađeni kako bi udovoljili zahtjevima akreditacijskih tijela, vlasnika shema i zahtjevima drugih regulatornih tijela. Oba naša rješenja zahtijevaju neznatna ulaganja i mogu se lako primijeniti na bilo koju vrstu organizacije i industrije.

Koje su prednosti?

Korištenje metode udaljenih audita u pravom kontekstu i s jasnim ciljem ima višestruke prednosti u pogledu učinkovitosti, pristupa kompetencijama, povećanja opsega audita i ublažavanja rizika. Ispravan pristup započinje svjesnošću o tome što Vaša organizacija želi postići. Koji je Vaš cjelokupni cilj? Navedeno saznanje nam pomaže u prepoznavanju i korištenju pristupa potrebnih za postizanje Vaših ciljeva. 

Prednosti udaljenih audita su:

 • Poboljšanje učinkovitosti audita:
  • Smanjeno vrijeme putovanja.
  • Raspoloživost audit tima s potrebnim kompetencijama, njihovo povezivanje i ukoliko je potrebno njihovo uključivanje u audit
  • Omogućavanje pristupa većem broju lokacija koje će se uključiti u pregled čime se ujedno povećava Vaš uvid i kontrola.
 • Omogućavanje boljeg pristupa i dijeljenje kompetencija:
  • Pristup dodatnim kompetencijama ili auditorima na troškovno prihvatljiv način.
  • Veća mogućnost pristupa auditorima s potrebnim kompetencijama iako su locirani van granica zemlje. 
 • Povećajte doseg i ublažite rizik:
  • Izbjegavanje putovanja u rizična područja te povećanje kontrole nad većim brojem područja. 
  • Održavanje poslovnog kontinuiteta bez obzira na teške uvjete i nepovoljne situacije. 

Kako radi?

Udaljeni audit nisu toliko drugačiji od audita na lokaciji. Bez obzira na koji model se odlučite, audit će biti usredotočen oko odabranog opsega, sa sigurnošću da će biti prikupljeni relevantni dokazi, provjereni i arhivirani prema zahtjevima. Bez obzira na navedeno, priroda udaljenih audita, specifično onih potpuno udaljenih, zahtijeva da se neke stvari planiraju ili izvode ponešto drugačije. Na primjer:
 1. Odabir i priprema alata za komunikaciju.
 2. Priprema za audit. 
 3. Planiranje sastanaka za vrijeme audita. 
 4. Planiranje pauza i razmatranje o informacijskoj sigurnosti.
 5. Pregled fizičkih i elektroničkih dokumenata.

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas