Tvrtka Koka za svoje proizvode je ishodila potvrdu ˝Antibiotic free˝

Još je jedna peradarska kompanija ispunila uvjete tehničke specifikacije STP 80 te za svoje odabrane proizvode ishodila potvrdu ˝Poizvedeno bez antibiotika˝.

DNV je ovu tehničku specifikaciju razvio s ciljem promicanja odgovornog sustava uzgoja i prerade.

Tvrtka KOKA, peradarska kompanija koja posluje u sastavu Grupe Vindija, svoje je proizvode brenda Cekin certificirala prema STP 80 tehničkoj specifikaciji, čime je postala jedna od prvih tvrtki na domaćem tržištu čiji proizvodi nose oznaku ˝bez antibiotika˝.  

Brend Cekin će kroz 49 proizvoda potrošačima sada biti još bliži obzirom da je neovisnim DNV kontrolama utvrđeno da se kroz cjelokupan lanac i sve faze proizvodnje i prerade vodi sustavno praćenje koje osigurava da ni u jednom od koraka nisu korišteni antibiotici.  

Svrha provođenja postupka ˝Antibiotic free˝certifikacije je pratiti i provjeravati prisutnost antibiotika u hrani, vodi i stelji kroz cijeli uzgojni ciklus temeljeno na jasno utvrđenim principima sljedivosti i transparentnosti. Diljem svijeta proizvodi certificirani po STP 80 Antibiotic free tehničkoj specifikaciji značajno povećavaju povjerenje potrošača jer stavljaju u fokus upravo njihovo zdravlje. 

Antibiotic free - STP 80

  STP 80 Antibiotic free

STP 80 Antibiotic free

Saznajte više o usluzi