DNV GL pokreće analitičku platformu Lumina

Sustavi upravljanja na višem stupnju

Analizom 1.6 miliona pronalazaka s audita sustava upravljanja u više od 80.000 organizacija, Lumina identificira slabe točke i područja za poboljšanje sustava upravljanja te pruža uvid u usporedbe po pojedinim sektorima.

Luca Crisciotti, CEO DNV GL – Business Assurance

Današnje se organizacije suočavaju s kompleksnim poslovnim okruženjem. Sve su veća očekivanja dionika po pitanju održivosti poslovanja. Uz pomoć revidiranih normi sustava upravljanja koje cjelovito sagledavaju poslovni kontekst i rizike, organizacije se trebaju prilagoditi i poslovati mudrije, uz širu sliku svih utjecaja na svoje poslovanje. Bolje korištenje tzv. velikih podataka, vlastitih podataka i uvida u odnosu na pojedine industrije, omogućava lakše donošenje odluka o potrebnim poboljšanjima.  

Ispitivanjem provedenim od strane DNV GL-a, 52% od 1189 ispitanika prepoznalo je analizu velikih podataka kao značajnu priliku, pri čemu 70% velikih korporacija dijeli to mišljenje. Unatoč tome, 3 od 4 ispitanika izjavljuju da nisu u mogućnosti koristiti podatke kako bi povećali produktivnost. 

Kako bismo pomogli organizacijama da dobiju više od svojih sustava upravljanja, DNV GL je pokrenuo aplikaciju Lumina, set alata za benchmarking koji daje organizacijama jedinstvene uvide i podršku pri identifikaciji područja za poboljšanje. Bilo da se radi o podatcima vezanim uz okoliš, kvalitetu ili sigurnost, Lumina omogućava tvrtkama da identificiraju slabe točke i time odrede prioritete djelovanja.

Luca Crisciotti, CEO DNV GL – Business Assurance izjavljuje, “Većina organizacija ima velik potencijal za bolje korištenje podataka s ciljem poboljšavanja, povećanja kompetitivnosti i inovativnosti. Sustav upravljanja izvrstan je alat za upravljanje poslovnim procesima, pri čemu se stvara puno korisnih podataka o performansama organizacije– to su uvidi koji su često zanemareni ili se previde. Lumina omogućava djelotvornije analize tih informacija i time olakšava donošenje daljnjih odluka.”

Kroz više od 1.6 miliona pronalazaka iz više od 80.000 tvrtki, ova analitička platforma ne samo da pruža analizu performansi sustava upravljanja, već i usporedbu u odnosu na tvrtke po pojedinom sektoru. Kombinacija tih podataka pruža cjelovit prikaz područja sustava upravljanja koja zahtijevaju poboljšanja. 

Lumina ukratko:

Pet najčešćih slabih točaka sustava upravljanja - dobivenih analizom 300,000 pronalazaka audita:

1.    Planiranje proizvodnje ili pružanja usluge
2.    Interni trening i kompetencije
3.    Osiguravanje odgovarajuće infrastrukture
4.    Interna verifikacija učinkovitosti sustava upravljanja
5.    Korektivne aktivnosti za uklanjanje uzroka nesukladnosti

Saznajte više o aplikaciji Lumina

 

Lumina - benchmarking performansi sustava upravljanja