Novi ISO zahtjev kao potporu klimatskom programu

ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) izmijenila je svoje certifikacijske standarde sustava upravljanja zahtijevajući da poduzeća u svojoj kontekstualnoj analizi uvijek razmotre relevantnost rizika od klimatskih promjena.

ISO je objavio izmjenu postojećih i novih standarda sustava upravljanja prema kojima tvrtke mogu biti certificirane. Zahtijeva od tvrtki da uvijek razmotre relevantnost rizika od klimatskih promjena u svojoj analizi organizacija, konteksta i potreba zainteresiranih strana. Promjena je uslijedila nakon ISO Londonske Deklaracije  u kojoj se ISO obvezuje boriti protiv klimatskih promjena i doprinijeti klimatskom programu. 

"Klimatske promjene jedan su od najvećih ekoloških izazova s kojima se suočavamo i zahtijevaju hitne i kolektivne napore. Mi u DNV-u ovo vidimo kao priliku da stavimo naglasak na  klimatske promjene u  korporativne agende i iskoristimo postojeće alate poput sustava upravljanja kako bismo dali pozitivan doprinos", kaže Barbara Frencia, izvršna direktorica Business Assurancea u DNV-u. 

Za neke standarde rizici od klimatskih promjena možda nisu ono što vam prvo padne na pamet a ISO-ova nametnuti ih. Umjesto toga, novi zahtjevi umetnuti u poglavlje 4,  ISO standarda namjeravaju osigurati da svaka organizacija uključi klimatske promjene u analizu konteksta organizacije. Ako se to smatra relevantnim, klimatske promjene moraju se uzeti u obzir u osmišljavanju i provedbi samog sustava upravljanja. 

Razumijevanje konteksta organizacije i potreba i očekivanja relevantnih dionika nešto je što certificirane tvrtke već rade. Kao takva, ovo nije velika promjena ili nova akcija. Međutim, od sada poduzeća uvijek moraju uzeti u obzir relevantnost rizika od klimatskih promjena kao dio ove analize. 

Staklenički plinovi, globalno zatopljenje i klimatske promjene na dnevnom su redu više od 30 godina, uključujući vlade, vlasti, poduzeća, nevladine organizacije i društvo u cjelini.

"Mnogi naši kupci već daju ogroman doprinos u borbi protiv klimatskih promjena. Za one koji tek počinju, ovo vidimo kao priliku da procijene vlastite rizike od klimatskih promjena i zauzmu strukturni pristup kako bi doprinijeli", kaže Barbara Frencia