Food and beverage

Konferencija o upravljanju i održavanju javnih sustava vodoopskrbe, odvodnje, obrade vode i kontrole vodnih gubitaka

child drinking water

Konferencija će se održati 26.-27.travnja

Organizator konferencije je tvrtka Aqua Libera d.o.o. uz podršku Hrvatskog društva za zaštitu voda.

DNV će tom prilikom predstaviti dvije teme

  • Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja prema normi ISO 22301
  • Sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001

Važnost obiju tema značajna je u svim gospodarskim granama, a osobito u organizacijama čije je kontinuirano i nesmetano djelovanje preduvjet za sigurnost i stabilnost funkcioniranja naseljenih mjesta i gradova. 

Koordinirane aktivnosti usmjerene ka upravljanju energijom imaju za cilj praćenje i smanjenje utroška. Dokazano je da je planirani sustav upravljanja energijom uz odgovarajuću obuku ljudi najbolji odgovor na potrebe za uštedama, osobito u vrijeme kada trošak energije čini sve veći postotak ukupnih poslovnih troškova. Praćenje, kontrola i male promjene u provođenju procesa dovode do značajnih rezutata. Norma ISO 50001 međunarodno je prepoznata i priznata kao najbolja podloga za implementaciju učinkovitog sustava upravljanja energijom.

Kontinuitet poslovanja prema normi ISO 22301 predstavlja važan preduvjet za povjerenje da će se sve aktivnosti odvijati bez obzira na rizike i događaje koji mogu utjecati na poslovanje. Ta je norma osobito važna za organizacije koje čine dio lanca ključne infrastrukture i čija je stabilnost uvjet za stabilno funkcioniranje društva u cjelini. Sve je više regulatornih zahtjeva usmjereno ka potrebi održavanja kontinuiteta poslovanja, stoga je ova norma odlična podloga za razvoj procesa i sustava koji su u stanju odgovoriti na sve vrste izazova.

Gdje:

Mala Mlaka, Novi Zagreb

Organizator konferencije je tvrtka Aqua Libera d.o.o. uz podršku Hrvatskog društva za zaštitu voda.

DNV će tom prilikom predstaviti dvije teme

  • Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja prema normi ISO 22301
  • Sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001

Važnost obiju tema značajna je u svim gospodarskim granama, a osobito u organizacijama čije je kontinuirano i nesmetano djelovanje preduvjet za sigurnost i stabilnost funkcioniranja naseljenih mjesta i gradova. 

Koordinirane aktivnosti usmjerene ka upravljanju energijom imaju za cilj praćenje i smanjenje utroška. Dokazano je da je planirani sustav upravljanja energijom uz odgovarajuću obuku ljudi najbolji odgovor na potrebe za uštedama, osobito u vrijeme kada trošak energije čini sve veći postotak ukupnih poslovnih troškova. Praćenje, kontrola i male promjene u provođenju procesa dovode do značajnih rezutata. Norma ISO 50001 međunarodno je prepoznata i priznata kao najbolja podloga za implementaciju učinkovitog sustava upravljanja energijom.

Kontinuitet poslovanja prema normi ISO 22301 predstavlja važan preduvjet za povjerenje da će se sve aktivnosti odvijati bez obzira na rizike i događaje koji mogu utjecati na poslovanje. Ta je norma osobito važna za organizacije koje čine dio lanca ključne infrastrukture i čija je stabilnost uvjet za stabilno funkcioniranje društva u cjelini. Sve je više regulatornih zahtjeva usmjereno ka potrebi održavanja kontinuiteta poslovanja, stoga je ova norma odlična podloga za razvoj procesa i sustava koji su u stanju odgovoriti na sve vrste izazova.