Metodologija

Hand pointing at drawing

LuminaTM analizira učinkovitost sustava upravljanja vaše tvrtke u odnosu na zadanu normu. Većina pokazatelja iskazana je usporedbom uspješnosti tvrtke s performansama odabranog mjerila-benchmarka. 

Lumina se temelji na podacima sakupljenih na tisućama audita sustava upravljanja koje je DNV GL proveo širom svijeta. To uključuje tvrtke koje pripadaju različitim djelatnostima i certificirane su prema različitim normama.

Analiza koristi mjerne podatke razvijene u suradnji s GFK, vodećom globalnom kompanijom za istraživanje i statistiku. To također omogućuje usporedbu rezultata tvrtki  različitih veličina i na raznim geografskim položajima. 

Alat daje intuitivne pokazatelje kao što je broj nalaza po audit-danu te kompleksnija i artikuliranija mjerenja poput indeksa uspješnosti sustava upravljanja. Dobiveni uvid odvesti će vas i vašu tvrtku na novu razinu, gdje certifikacija postaje kvantitativna, mjerljiva i usporediva. 

Kontaktirajte nas