DNV GL

Risk Based Certification

Podizanjem certifikacije na viši nivo, naša metodologija auditiranja omogućava Vam da dokažete usklađenost s odabranom normom uz istovremenu izgradnju održivog poslovanja kroz određeno vrijeme.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Djelovanje organizacija više se ne mjeri samo po tome što se događa unutar njihovih zidova ili pak samo u odnosu na financijske rezultate. Vaši dionici (zainteresirane strane) očekuju od Vas da u potpunosti upravljate učincima svog djelovanja s više aspekata- društvenih, ekonomskih i okolišnih. Organizacije su se oduvijek suočavale s rizicima i djelovale u odnosu na njih. No, sve kompleksnije poslovno okruženje donosi znatno širi raspon različitih zahtjeva. Provođenje certifikacijskih audita korištenjem naše metodologije Risk Based Certification TM pojačati će sposobnost Vašeg sustava da Vas podržava u poslovanju pod tim novim uvjetima.

Sustav upravljanja kvalitetom koji je u potpunoj funkciji i certificiran prema ISO 9001 normi odličan je početaku izgradnji održivog poslovanja. On Vam može pomoći osigurati da se ključni procesi odvijaju na vrijeme, bez pogrešaka i s naprimjer znatno manjom količinom otpada. Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pomaže Vam osigurati sigurnost Vaših radnika, manji broj dana provedenih na bolovanju i smanjenje broja neželjenih događaja u području zdravlja i sigurnosti na radu. 

Risk Based Certification* Vam može pomoći u Vašem putovanju prema održivosti  na način da identificira ključne rizike koji mogu imati utjecaj na Vaše poslovanje i ostvarenje poslovnih ciljeva. Koristeći ovu metodologiju, naši auditi mogu biti usmjereni na ono što je Vama najvažnije procjenjujući pritom kako Vas Vaš sustav upravljanja podupire u upravljanju tim rizicima.  

Ostvarite dodatne koristi od certifikacije

Risk Based Certification i dalje prati ciklus PLANIRANJE-PROVEDBA-PROVJERA-DJELOVANJE (PLAN – DO – CHECK – ACT). No, izgradnja održivog poslovanja zahtijeva da se uzima u obzir širi pogled unutar i izvan organizacije kako bi se razumjeli svi relevantni rizici koji mogu imati utjecaj na poslovanje i ostvarenje poslovnih ciljeva te da se te informacije uzimaju u obzir prilikom audita s ciljem dobivanja što je više moguće znanja o djelovanju Vašeg sustava upravljanja. 

Prvi je korak RAZUMJETI Vašu organizaciju i njezin kontekst.  To uključuje identifikaciju dugoročnih poslovnih ciljeva, ključnih zainteresiranih strana (dionika), kako unutarnjih tako i vanjskih, koji postavljaju određene zahtjeve na Vaš sustav upravljanja te ključnih rizika koji Vas sprječavaju u ostvarenju dugoročnih poslovnih ciljeva.  

Ujedno je potrebno razmotriti kako Vam sustav upravljanja može pomoći u upravljanju ključnim rizicima po ostvarenje ciljeva.  

Na bazi tih činjenica, na uvodnom sastanku s auditorom postiže se dogovor o PRIORITIZIRANJU ključnih rizika te na što usmjeriti aktivnost audita.

Fokus audita trebao bi biti usmjeren na najvažnije ciljeve i na ona područja koja su Vašoj organizaciji najvažnija. Zajedno s auditorom ćete DEFINIRATI 1-3 fokusirana područja audita.  

Sve ovo obavlja se uz uobičajenu provjeru usklađenosti Vašeg sustava sa zahtjevima norme kao što je ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ili FSSC 22000. Fokusirano područje određuje strukturu audita i daje nam mogućnost da obavljamo procjenu u odnosu na ono što je Vama najvažnije u poslovanju organizacije. 

Te se aktivnosti obavljaju bez dodatnih troškova i dodatnog vremena na auditu. Trenutni rezultat je IZVJEŠTAJ s audita koji će uključiti popis pronalazaka, Vaše rezultate u odnosu na fokusirana područja te sažetak za upravu u kojem su sažeto navedeni najvažniji zaključci audita za upravu organizacije. 

Putem zaključaka tako provedenog audita možete POBOLJŠATI svoj sustav upravljanja. Takav će Vam audit pomoći u prepoznavanju potrebnih aktivnosti za upravljanje širokim područjem izazova- kako trenutnih operativnih izazova tako i onih vezanih za dugoročne ciljeve na taj način postavljajući temelje za održivo poslovanje i poboljšanje na taj način pomažući Vam na putu održivog poslovanja.

Što dobivate?

Risk Based Certification osmišljen je kako bi Vam pomogao da ostvarite više koristi od samog audita i postavite temelje za izgradnju održivog poslovanja.


• Širi pogled na ključne rizike, omogućavajući Vašem sustavu upravljanja da odgovori na njih. 

• Naši stručni i iskusni auditori obučeni su i pripremljeni za provođenje audita koji će biti usmjeren na ona područja koja su Vama najvažnija uz istovremenu provjeru usklađenosti sustava sa zahtjevima norme.

• Naravno, certifikat.

• Sažet audit izvještaj za upravu koji obuhvaća ključne nalaze audita u odnosu na fokusirana područja. 

• Znanje koje Vam pomaže u provođenju poboljšanja Vašeg sustava upravljanja i podupire Vas u ostvarenju dugoročnih poslovnih ciljeva.

• Potpuna primjena ISO High Level Structure 

*Risk Based Certification je registrirani EU znak tvrtke DNV GL AS.

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas