Risk Based Certification™ - Certifikacija temeljena na riziku – Dobiti više iz svakog audita

Usmjerite svoj certifikacijski audit kako biste učinili više. Procijenite usklađenost sustava upravljanja s odabranim standardom i koliko dobro podržava područja koja su najvažnija, sve u jednom potezu.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Današnje organizacije moraju stalno upravljati novim složenim problemima uz postojeće zahtjeve. Provjera je sve više, a zainteresirane strane zahtijevaju neovisne dokaze o izvedbi. U kombinaciji s najboljim tehnikama audita i opcijama isporuke na daljinu, DNV-ov pristup certifikacije temeljene na riziku omogućuje vam da iskoristite svoj sustav upravljanja kako bi vam pružio podršku na više načina. 

Dobijte više iz svakog certifikacijskog audita  

Sustav upravljanja koji dobro funkcionira, certificiran prema ISO ili drugim standardima najbolje prakse je strukturirani pristup za ispunjavanje zahtjeva i poboljšanje performansi. Pomaže vam identificirati rizike i implementirati poslovne procese koji učinkovito funkcioniraju kako bi zadovoljili zahtjeve kupaca i drugih dionika.

DNV je razvio certifikaciju temeljenu na riziku kako bi pomogao korisnicima da iskoriste svoj sustav upravljanja na više načina. Certificirati se, od najveće je važnosti. Idući dalje od usklađenosti, izgradnja vašeg sustava upravljanja radi poboljšanja tamo gdje je najvažnije znači da može podržati specifične poslovne ciljeve.

Kada identificirate teme ključne za vaš poslovni uspjeh, DNV-ovi auditori koriste certifikaciju temeljenu na riziku kako bi procijenili koliko dobro vaš sustav upravljanja podržava ova fokusna područja dok provjerava usklađenost s odabranim standardom.

Kako funkcionira certifikacija temeljena na riziku?

Svi DNV-ovi klijenti automatski dobivaju pristup Boost My Audit alatu. Ovaj digitalni alat sadrži 200+ unaprijed definiranih fokusnih područja. Pregledajte najčešća fokusna područja prema standardima, rizicima i procesu kako biste identificirali fokusna područja koja najbolje odgovaraju vašim potrebama. Također možete filtrirati prema industriji i provjeriti koji UN-ov cilj održivog razvoja (SDG) i ESG dimenziju podržava svako fokusno područje. Svako od fokusnih područja ima odgovarajuću kontrolnu listu za vođenje audita. Te kontrolne liste mogu Vam pomoći u provedbi internog audita koji ste možda planirali. 

Zamolite svog auditora za smjernice kako identificirati postojeća unaprijed definirana ili prilagođena fokusna područja koja bi mogla odgovarati vašim potrebama. Provjerite odražavaju li fokusna područja vašu strategiju i poslovne ciljeve. Najviši menadžment trebao bi biti uključen u ovoj fazi kako bi se osigurala predanost.

Prije audita, vi i DNV-ov auditor(i) dogovarate se o fokusnim područjima koja će se procijeniti (obično 1-3 područja ovisno o opsegu audita, itd.). Auditor(i) će formulirati koje aktivnosti i procese treba ocijeniti. Učinkovitost sustava upravljanja u fokusnim područjima bit će provjerena zajedno s usklađenošću sa zahtjevima odabranih standarda.

Procjena učinkovitosti vašeg fokusnog područja obavlja se bez dodavanja troškova ili vremena. Rezultati se prezentiraju na završnom sastanku i u izvještaju sa audita. Uključuju sažetak nalaza sa audita i učinak fokusnih područja. Odražavajući prednosti i slabosti, ocjena pruža brzi uvid za vas i vaš upravljački tim. Za složene projekte s više lokacija, svi su detalji također  dostupni za daljnju analizu, usporedbe i trendove u My Certification Dashboard/Mojoj nadzornoj ploči za certifikaciju. 

Upotrijebite uvide sa audita kako biste poboljšali svoj sustav upravljanja jer vam pomažu identificirati akcije za ublažavanja šireg skupa izazova, bilo da se radi o današnjim operativnim problemima ili preprekama za dugoročne ciljeve.

Fokusna područja mogu se ponavljati iz godine u godinu ili se mogu odabrati nova, ovisno o izvedbi sustava upravljanja. Za složene projekte s više lokacija, DNV će osigurati da su svi timovi budu kalibrirani za konzistentni audit na svim lokacijama.

Postanite DNV-ov partner

Certifikacija temeljena na riziku je  DNV-ov standardni pristup auditima. Ona je usmjerena na Vaš  sustav upravljanja i certifikacijske audite kako biste se poboljšali u najvažnijim područjima. Odaberite DNV za svog partnera u certifikaciji i izgradite povjerenje u sposobnost svog sustava upravljanja da bude u skladu sa zahtjevima standarda i podrži Vaše poslovne ciljeve.

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas