Skip to content

Tranzicija na FSSC 22000 Verziju 6

Sustav upravljanja sigurnošću hrane

FSSC 22000 je GFSI (Global Food Safety Initiative) referentna norma za sigurnost hrane.  Temeljena je na međunarodno priznatoj normi za sustave upravljanja sigurnošću hrane ISO 22000, programu  preduvjeta (PRP) relevantnih za industriju i dodatnim zahtjevima koje definira FSSC. Norma pruža cjelovitu  shemu certificiranja za sustave upravljanja sigurnošću hrane i usklađena je s ISO pristupom i strukturom visoke razine.

Ažurirana FSSC 22000 Verzija 6

FSSC 22000 Verzija 6, objavljena je u travnju, 2023. Glavni razlozi za ažuriranje bili su:

  • Integrirati zahtjeve ISO 22003-1:2022
  • Ojačati zahtjeve za pomoć organizacijama u ispunjavanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja (UN SDGs) 
  • Uključiti u novu verziju povratne informacije prikupljene u anketi o razvoju Verzije 6. 

Ažuriranja su značajna i uglavnom pokrivaju promjene u kategorijama proizvoda, trajanju audita i dodatnim FSSC zahtjevima u područjima kao što je gubitak i rasipanje hrane, kontrola kvalitete, upravljanje opremom, upravljanje alergenima i integracije zahtjeva kulture sigurnosti hrane i kvalitete. 
Zahtjev trajanja audita ažuriran je u skladu sa ISO 22003-1:2022. Za sve certificirane organizacije, ukupno trajanje audita biti će revidirano i ažurirano u skladu s novim pravilima za kalkulaciju trajanja audita. Novo pravilo primjenjuje se za sljedeći planirani redovni audit tj.  sljedeći nadzorni ili recertifikacijski audit. 
Vremenski okvir tranzicije

Tvrtke imaju tranzicijski period od 12 mjeseci.  Prvi auditi prema Verziji 6 početi će od 1.travnja 2024. Sve certificirane organizacije moraju provesti tranzicijski audit prema Verziji 6 prije 31.ožujka 2025. 
Auditi prema trenutnoj FSSC 22000 Verziji 5.1 su dozvoljeni sve do i uključujući 31.03.2024. 
Od 1. travnja 2024., svi FSSC 22000 auditi provoditi će se prema Verziji 6.0 standarda. Posebna pravila primjenjuju se ukoliko je 1.faza audita provedena u ožujku 2024. a 2.faza audita provedena u travnju 2024. 
Za više informacija obratite se svom lokalnom DNV uredu.  
Za već certificirane tvrtke, audit po verziji 6.0 smatrati će se tranzicijskim.  Stoga će se taj audit u cijelosti provesti prema novoj FSSC 22000 Verziji 6.0, može biti najavljeni ili nenajavljeni a sve kako bi ispunili zahtjeve o nenajavljenim auditima unutar trogodišnjeg certifikacijskog ciklusa. 

Kao Vaše certifikacijsko tijelo, DNV je dužan ažurirati i ponovo izdati FSSC 22000 certifikat nakon uspješno provedenog tranzicijskog audita prema  Verziji 6.  Ponovo izdavanje certifikata zadržava datum isteka certifikata Verzije 5.1.
Svi tranzicijski auditi biti će učitani na FSSC Assurance Platformu unutar 2 mjeseca od zadnjeg dana tranzicijskog audita prema Verziji 6.0
Učitavanje na FSSC Assurance Platformu mora biti završeno do 31.svibnja 2025. Sve verzije 5.1 certifikata, nakon 31.svibnja 2025., u sustavu će biti označene kao “povučen”.

Priprema za implementaciju

Preporuka je da se za tranziciju počnete pripremati što je ranije moguće i da pravilno isplanirate kako implementirati zadane promjene u Vaš sustavu upravljanja hranom. 
Preporučeni koraci:

  • Upoznajte se sa ažuriranim standardom, fokusirajući se na promjene
  • Educirajte relevantne zaposlenike unutar Vaše organizacije kako biste osigurali da razumiju zahtjeve i ključne promjene
  • Prepoznajte nedostatke koje treba riješiti i uspostavite plan implementacije 
  • Ažurirajte svoj sustav upravljanja i provedite akcije  

Kako Vam DNV može pomoći?

Bilo da provodite tranziciju ili započinjete sa svojim putovanjem kroz certifikaciju sigurnosti hrane, DNV može biti  Vaš partner. Nudimo Vam tranzicijske i standardne tečajeve, alate za samoprocjenu, GAP analizu i certifikaciju. 

 

FSSC 22000 verzija 6

Preuzmite dokument