Skip to content

Ključne promjene u ISO 50001:2018 u odnosu na ISO 50001:2011

ISO 50001:2018 primjenjuje ISO High Level Structure (HLS), strukturu koja je zajednička svim ISO normama. Većina promjena u ISO 50001:2018 u odnosu na ISO 50001:2011 odnose se na primjenu strukture HLS, no norma uvodi i neke specifične promjene specifične za upravljanje energijom.

 

ISO 50001:2018 je međunarodna norma. Ona prati strukturu ostalih novih izdanja normi sustava upravljanja poznatu kao High Level Structure (HLS). To je ključan razlog zbog kojeg će integracija tih normi biti značajno jednostavnija no do sada.

Ukoliko već primjenjujete normu ISO 50001:2011, prepoznat ćete većinu zahtjeva norme ISO 50001:2018. No, postoji određeni dio zahtjeva u novoj verziji norme kojem ćete trebati prilagoditi svoj sustav ukoliko želite obaviti tranziciju s verzije ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018.

Ključne promjene u ISO 50001:2018 u odnosu na verziju iz 2011. 

 Ovo su neke od promjena koje je važno imati u vidu:

1. Promjene zbog prilagodbe na HLS strukturu

 • Novi zahtjev za razumijevanje organizacije i njenog konteksta poslovanja (4.1) - Organizacija treba odrediti vanjska i unutarnja pitanja koja imaju utjecaj na njeno poslovanje, na mogućnost ostvarenja planiranih rezultata i poboljšanja sustava upravljanja energijom. Ovo podrazumijeva razmatranje s visokog nivoa svih ključnih čimbenika koji na pozitivan ili negativan način utječu na energetske performanse i sustav upravljanja energijom vaše organizacije. 
 • Novi zahtjevi za sustavno utvrđivanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana (4.2) - Namjera je da se informacije o kontekstu poslovanja koriste kako bi se identificirale zainteresirane strane važne za energetske performanse i sustav upravljanja energijom. Pritom je potrebno identificirati i strateški sagledati potrebe i očekivanja tih zainteresiranih strana (njihove zahtjeve).   
 • Veći naglasak na vodstvu i opredijeljenosti uprave - Poglavlje 5.1 uključuje nove zahtjeve za aktivnim uključivanjem i vođenjem sustava upravljanja energijom od strane uprave. 
 • Upravljanje rizicima i prilikama - Poglavlje 6.1 zahtijeva da se odredi i, gdje je potrebno poduzme akcije za prepoznavanje rizika i prilika koje mogu utjecati (pozitivno ili negativno) na sposobnost organizacije i njenog sustava upravljanja da ostvari planirane rezultate. Zapamtite da je razmatranje rizika i prilika dio procesa donošenja strateških odluka od strane uprave organizacije. Identifikacijom rizika i prilika pri planiranju sustava upravljanja energijom organizacija ostvaruje mogućnost predviđanja potencijalnih scenarija i posljedica. Ovo poglavlje ima za svrhu potaknuti pravovremeno prepoznavanje pojave, događaja ili okolnosti koji mogu imati utjecaj na poslovanje prije nego se dogode. Ovaj se proces može razmatrati kao komplementaran 6.3 Energetskom pregledu, koji je detaljniji operativni pregled čiji je cilj kontrola i poboljšanje energetskih performansi. 
 • Kompetentnost (7.2) - Zahtijeva od organizacije da odredi potrebne kompetencije za obavljanje posla koji ima utjecaj na energetske performanse i sustav upravljanja energijom. Uz to, traži i da se ocjenjuje učinkovitost akcija poduzetih za postizanje potrebnih kompetencija.
 • Prošireni zahtjevi vezani uz komunikaciju (7.4)  

          - Uključuje vanjsku, ne samo unutarnju komunikaciju.

          - Više je propisano u smislu ˝mehanizama˝ komunikacije, uključujući i određivanje što, kada, kako i tko treba komunicirati te s kim komunicirati.   

          - Zahtijeva da komunicirana informacija bude konzistentna s informacijama dobivenim iz sustava upravljanja energijom. 

 • Operativno planiranje i kontrole (8.1) - Važno je navesti određene dodatke: 

          - Kontrola promjena i pregled posljedica neplaniranih promjena (iz HLS)   

          - Osiguravanje kontrole nad procesima i/ili značajnom potrošnjom energije trećih strana -significant energy uses (SEU)   

          - Trebaju biti dostupne dokumentirane informacije koje će potvrditi da su procesi izvršeni u skladu s planiranim (iz HLS)

 • Praćenja, mjerenja, analize i evaluacije energetskih performansi i sustava upravljanja energijom (9.1) - Dodatni zahtjevi: 

- potrebno je odrediti metode praćenja, mjerenja, analiza i evaluacija  

- nedvosmisleni zahtjevi za dokumentiranom informacijom, vezano uz istraživanja i odgovor nakon što se dogode devijacije u energetskim performansama kao i u rezultatima mjerenja i praćenja

 • Ocjena uprave (9.3) - Tokom provođenja upravine ocjene za sustav upravljanja energijom trebaju biti razmotreni određeni dodatni ulazi i izlazi. 

2. Promjene specifično vezane uz upravljanje energijom

 • Opseg (4.3) - Organizacije će osigurati da ima ovlaštenje za kontrolu svoje energetske učinkovitosti, upotrebe energije te potrošnje energije unutar opsega i granica
 • Energetski pregled (6.3) - Jasno postavljen proces vezan za značajnu upotrebu energije (SEU) kako bi se osigurao logičniji tijek i povezani kriteriji: identifikacija značajnih potrošača/značajne upotrebe energije (SEU) => za svaki SEU definirati relevantne varijable, trenutne energetske performanse i identifikacija osoblja koje ima utjecaj na SEU
 • Pokazatelji  (6.4) - Izmjene i dodatci: 

          - određivanje indikatora energetskih performansi (EnPI) omogućit će organizaciji da demonstrira poboljšanja energetskih performansi                        

          - Kada organizacija ima podatke koji upućuju na to da određene varijable značajno utječu na energetske performanse, takvi podatci biti će razmatrani kako bi se uspostavili odgovarajući indikatori EnPI. Time se osigurava da indikatori zaista  služe svrsi                        

          - Vrijednosti indikatora EnPI biti će dokumentirane. (Napomena: kao što je zahtijevano i u verziji 2011, metoda za određivanje i ažuriranje indikatora biti će dokumentirana)

 • Energetska osnovica (6.5)  - Izmjene:

          - Kada organizacija ima podatke koji ukazuju da relevantne varijable imaju značajan utjecaj na energetske performanse, organizacija će provesti normalizaciju indikatora i povezane energetske osnovice kako bi usporedila promjene u  energetskim performansama.            

- Nove definicije “statičnih faktora”, “relevantnih varijabli” i “normalizacija” (3.4.8-3.4.10) 

- Osnovica će biti revidirana kada postoje “značajne promjene statičnih faktora”.

 • Relevantne varijable vezane za SEU;
 • Potrošnju energije vezane za SEU i organizaciju;
 • Operativne karakteristike vezane za SEU; 
 • Statične faktore ukoliko je primjenjivo; 
 • Podatke specificirane u akcijskim planovima.

         - Plan za prikupljanje podataka biti će pregledan u definiranim intervalima i po potrebi ažuriran

Neke dodatne promjene

 • Dizajn (8.2) - Ovo je u velikoj mjeri slično kao 4.5.6 iz verzije 2011., no važno je obratiti pažnju na sljedeće:  eksplicitno se navodi da je potrebno promatrati performanse postrojenja i/ili opreme tokom njihovog planiranog ili očekivanog životnog vijeka. Cilj je potom u procesu dizajna razmatrati mogućnosti poboljšanja novih, modificiranih ili renoviranih postrojenja i opreme, a koja mogu imati značajan utjecaj na energetske performanse.    
 • 8.3 “Nabava” -U velikoj je mjeri slično kao 4.5.7 iz verzije 2011., no važno je obratiti pažnju na sljedeće: eksplicitno se zahtijeva da su specifikacije za nabavu opreme i usluga, kao i za nabavku energije definirane. 

- Poglavlje 3 Pojmovi i definicije:

 • 40 pojmova u odnosu na 28 u verziji iz 2011. 
 • 18 je novih pojmova. 13 novih pojmova usvojeno je iz HLS-a, dok je 5 novih specifičnih pojmova vezanih uz energiju 
 • 5 pojmova vezanih uz energiju su: “poboljšanje energetskih performansi”, “statični faktori”, “relevantne varijable”, “normalizacija” i “indikator vrijednosti energetskih performansi (EnPI vrijednost)”. 
 • 5 pojmova iz 2011 verzije više nisu u novoj verziji norme. To su sljedeći pojmovi: “energetske usluge”, “korekcija”, “preventivne radnje”, “zapis” i “postupak”

HLS ne sadrži specifičnu točku ili pozivanje na pojam “preventivne radnje”. No, koncept preventivnih radnji smatra se uključenim u norme kroz npr. točke 4.1, 4.2, 6.1 

“Dokumentirana informacija” sada se koristi kao pojam koji zamjenjuje pojam ‘Dokumenti’ i ‘Zapisi’

Pojam “Predstavnik uprave” više se ne koristi, no sve odgovornosti koje je u verziji 2011 ova uloga imala sada se odnose na tim za upravljanje energijom.