Ključne promjene u ISO 45001 u odnosu na OHSAS 18001

ISO 45001 primjenjuje ISO High Level Structure (HLS), koja je zajednička svim ISO normama. Neke od promjena u ISO 45001 u odnosu na OHSAS 18001 odnose se na HLS dok su neke specifično vezane uz zdravlje i sigurnost na radu.

OHSAS 18001 će biti povučen u prvom kvartalu 2018. kada norma ISO 45001 bude objavljena. ISO 45001 je međunarodna norma, koja osigurava veću kompatibilnost s drugim normama, kao što su ISO 9001 i 14001. Na taj se način olakšava primjena i integracija s drugim normama, čime se postiže veća vrijednost za korisnike.

Ukoliko već primjenjujete OHSAS 18001, prepoznati ćete većinu zahtjeva norme ISO 45001. No, ipak su se dogodile neke promjene u odnosu na OHSAS 18001 na koje biste trebali biti spremni pri prilagodbi na ISO 45001.

Ključne promjene u ISO 45001

 • Poslovni kontekst: Poglavlje 4.1, vanjski i unutarnji čimbenici;  novi zahtjev za sustavno određivanje i praćenje poslovnog konteksta
 • Radnici i ostale zainteresirane strane: Poglavlje 4.2 stavlja jači fokus na potrebe i očekivanja radnika i ostalih zainteresiranih strana te na uključenost radnika. Cilj je sustavna identifikacija i razumijevanje čimbenika kojima je potrebno upravljati pomoću sustava upravljanja
 • Upravljanje rizicima i prilikama: opisano u poglavljima 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4- organizacije trebaju odrediti, razmatrati i gdje je potrebno poduzeti radnje u odnosu na rizike i prilike koje mogu pozitivno ili negativno utjecati na sposobnost postizanja željenih rezultata, uključujući i poboljšanja po pitanju zdravlja i sigurnosti na radu
 • Vodstvo i opredijeljenost uprave: u poglavlju 5.1, ISO 45001 stavlja veći naglasak na najvišu upravu po pitanju aktivnog djelovanja i preuzimanja odgovornosti za učinkovitost sustava upravljanja
 • Ciljevi i rezutati: veći naglasak stavljen je na ciljeve kao pokretače poboljšanja (poglavlja 6.2.1,6.2.2) i vrednovanje rezultata (poglavlje 9.1.1).
 • Prošireni zahtjevi vezani za:
  • Sudjelovanje, konzultacije i uključivanje radnika (5.4)
  • Komunikacija(7.4): više naglaska na mehanizme komunikacije, uključivo određivanje što, kada i kako komunicirati.
  • Nabava, uključivo procesi prepušteni dobavljačima i odnos s dobavljačima (8.1.4)