Skip to content

Video materijal

Video materijal

High level structure

Zajednički okvir svih novih, revidiranih normi.

Pristup utemeljen na rizicima

Revizije normi iz 2015. godine zahtijevaju sustavan pristup identifikaciji i upravljanju rizicima.