Primjena norme IFS Food c

IFS je norma za hranu sa uniformiranim sustavom evaluacije koji se koristi za kvalifikaciju i odabir dobavljača. Norma pomaže trgovačkim lancima da osiguraju sigurnost proizvoda i nadziru razinu kvalitete proizvođača prehrambrenih brandova koje prodaju.

Primjena norme IFS demonstrira predanost sigurnosti i kvaliteti hrane, zakonsku sukladnost i rad na kontinuiranom poboljšanju. Ispravna i učinkovita primjena podrazumijeva kompetentan pristup temeljen na znanju i iskustvu u primjeni. Naš tečaj ima cilj pružiti vam temeljna znanja u području upravljanja sigurnošću hrane temeljeno na zahtjevima međunarodno priznate norme IFS. 

Tečaj je namijenjen osobama koje su u organizacijama zadužene za sigurnost hrane bilo u procesu proizvodnje, održavanja, istraživanja i razvoja. 

Što tečaj obrađuje:

  • upoznavanje s principima i načelima sigurnosti hrane
  • elementi i načela HACCP sustava 
  • predstavljanje strukture i zahtjeva IFS norme 
  • obrada načina primjene zahtjeva IFS norme 

Sadržaj tečaja obrađuje se putem individualnog i rada u grupama na praktičnim primjerima uz prethodno pripremljene materijale i vodstvo iskusnog predavača. 

Trajanje tečaja: 2 dana

Cijena tečaja iznosi 2.300 kn + PDV (u cijenu je uključen ručak i osvježenje u pauzama).

Primjena norme IFS demonstrira predanost sigurnosti i kvaliteti hrane, zakonsku sukladnost i rad na kontinuiranom poboljšanju. Ispravna i učinkovita primjena podrazumijeva kompetentan pristup temeljen na znanju i iskustvu u primjeni. Naš tečaj ima cilj pružiti vam temeljna znanja u području upravljanja sigurnošću hrane temeljeno na zahtjevima međunarodno priznate norme IFS. 

Tečaj je namijenjen osobama koje su u organizacijama zadužene za sigurnost hrane bilo u procesu proizvodnje, održavanja, istraživanja i razvoja. 

Što tečaj obrađuje:

  • upoznavanje s principima i načelima sigurnosti hrane
  • elementi i načela HACCP sustava 
  • predstavljanje strukture i zahtjeva IFS norme 
  • obrada načina primjene zahtjeva IFS norme 

Sadržaj tečaja obrađuje se putem individualnog i rada u grupama na praktičnim primjerima uz prethodno pripremljene materijale i vodstvo iskusnog predavača. 

Trajanje tečaja: 2 dana

Cijena tečaja iznosi 2.300 kn + PDV (u cijenu je uključen ručak i osvježenje u pauzama).

Lokacija Datum

Lokacija

Zagreb

Datum

23. - 24. listopada 2019.