Nova generacija ISO normi

Uz našu pomoć tranzicija na nove norme će biti jednostavna.

Nova revizija sadrži značajne promjene.  Sve nove ISO norme će, uključujući i ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, sadržavati dio zajedničkih zahtjeva (High Level Structure) koji će organizacijama omogućiti jednostavniju implementaciju i primjenu dodatnih normi. 

Glavne promjene u novim izdanjima ISO normi nalažu da sustavi upravljanja biti usklađeni na temelju zajedničkih zahtjeva i pratiti zajedničku strukturu i pojmove. Time će u budućnosti organizacijama biti znatno olakšana primjena normi i razvoj vlastitih sustava. Sadašnji korisnici normi jasno će prepoznati prednosti ovog usklađenog pristupa.

Naša metodologija auditiranja –nova generacija certifikacije na bazi procjene rizika – Next Generation Risk Based Certification -već je usklađena s novim pristupom i smjerom kretanja ISO normi. 

Kroz DNV-ove edukacije o tranziciji na nove norme, polaznici će dobiti znanje o promjenama koje donose nova izdanja normi i vještine da  se istima prilagode na što jednostavniji način.

Nova revizija sadrži značajne promjene.  Sve nove ISO norme će, uključujući i ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, sadržavati dio zajedničkih zahtjeva (High Level Structure) koji će organizacijama omogućiti jednostavniju implementaciju i primjenu dodatnih normi. 

Glavne promjene u novim izdanjima ISO normi nalažu da sustavi upravljanja biti usklađeni na temelju zajedničkih zahtjeva i pratiti zajedničku strukturu i pojmove. Time će u budućnosti organizacijama biti znatno olakšana primjena normi i razvoj vlastitih sustava. Sadašnji korisnici normi jasno će prepoznati prednosti ovog usklađenog pristupa.

Naša metodologija auditiranja –nova generacija certifikacije na bazi procjene rizika – Next Generation Risk Based Certification -već je usklađena s novim pristupom i smjerom kretanja ISO normi. 

Kroz DNV-ove edukacije o tranziciji na nove norme, polaznici će dobiti znanje o promjenama koje donose nova izdanja normi i vještine da  se istima prilagode na što jednostavniji način.

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva

  Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva