Automotive and aerospace

Interaktivna radionica- Upravljanje rizicima

Risk Management

Rizici mogu djelovati obeshrabrujuće, no ako im pristupate na odgovarajući način mogu biti pretvoreni u nove prilike. Naučite kako identificirati rizike i odgovoriti na njih pomoću našeg tečaja za upravljanje rizicima.

Rizici su prisutni u svakom poslovanju. Mogu biti obeshrabrujući, ali ako im pristupate na odgovarajući način, svoje rizike možete pretvoriti u poslovne prilike.

Rizici mogu biti dobri. Bez njih nema ni uspjeha. Svrha upravljanja rizicima nije eliminirati ih, već razumjeti kako biste mogli upravo na osnovi njihova postojanja ostvariti određene prednosti. To zahtijeva jasno određenje o tome koje rizike smatrate prihvatljivima, u kojoj mjeri te da postavite procese koji će biti u stanju njima upravljati.

DNV GL razumije rizike na svim nivoima. Od onih koji se odnose na tehničke analize pa sve do rizika u poslovnim procesima i dugoročnim poslovnim strategijama. Ispravno i odgovorno upravljanje rizicima značajno povećava povjerenje svih zainteresiranih strana te stoga kompetencije u tom području od vitalnog su značaja za svaku organizaciju. Raspolažete li Vi i Vaša tvrtka kompetentnim pojedincima i timovima koji će u pravo vrijeme ispravno odgovoriti na poslovne izazove koji se pojavljuju kroz rizike i prilike?  

Što obuhvaća radionica

Osnove upravljanja rizicima

Kako prepoznati rizike i utjecati na njih? Tečaj predstavlja korisne metode, koncepte i terminologiju za upravljanje rizicima. Pruža osnove upravljanja rizicima te kako provesti kvalitativne procjene rizika u Vašoj vlastitoj organizaciji. 

Tečaj demonstrira kako upravljanje rizicima pomaže organizaciji u postizanju poslovnih ciljeva, boljoj iskorištenosti resursa i proaktivnom pristupu za eliminaciju rizika.

Mi smo gdje ste i Vi 

Vaš najbliži DNV GL- Business Assurance ured i njegov tim mogu Vam pružiti tečajeve na Vašoj lokaciji, pružajući znanje primjenom našeg globalnog koncepta koji će Vam dokazano osigurati nova primjenjiva znanja. 


Cijena tečaja po polazniku iznosi 2.100 kn + PDV. U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar,  ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon odslušanog seminara.


Pozivamo vas da se upoznate s detaljnim dvodnevnim programom tečaja.

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajt nas

Prijava na tečaj

Prijava

Kada:

10. studenog - 11. studenog 2022.

Add to calendar 2022/11/10 09:00 2022/11/11 18:00 Interaktivna radionica- Upravljanje rizicima Rizici mogu djelovati obeshrabrujuće, no ako im pristupate na odgovarajući način mogu biti pretvoreni u nove prilike. Naučite kako identificirati rizike i odgovoriti na njih pomoću našeg tečaja za upravljanje rizicima.
https://www.dnv.hr/training/interaktivna-radionica-upravljanje-rizicima-6961
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349
Raspoloživi datumi i lokacije

Rizici su prisutni u svakom poslovanju. Mogu biti obeshrabrujući, ali ako im pristupate na odgovarajući način, svoje rizike možete pretvoriti u poslovne prilike.

Rizici mogu biti dobri. Bez njih nema ni uspjeha. Svrha upravljanja rizicima nije eliminirati ih, već razumjeti kako biste mogli upravo na osnovi njihova postojanja ostvariti određene prednosti. To zahtijeva jasno određenje o tome koje rizike smatrate prihvatljivima, u kojoj mjeri te da postavite procese koji će biti u stanju njima upravljati.

DNV GL razumije rizike na svim nivoima. Od onih koji se odnose na tehničke analize pa sve do rizika u poslovnim procesima i dugoročnim poslovnim strategijama. Ispravno i odgovorno upravljanje rizicima značajno povećava povjerenje svih zainteresiranih strana te stoga kompetencije u tom području od vitalnog su značaja za svaku organizaciju. Raspolažete li Vi i Vaša tvrtka kompetentnim pojedincima i timovima koji će u pravo vrijeme ispravno odgovoriti na poslovne izazove koji se pojavljuju kroz rizike i prilike?  

Što obuhvaća radionica

Osnove upravljanja rizicima

Kako prepoznati rizike i utjecati na njih? Tečaj predstavlja korisne metode, koncepte i terminologiju za upravljanje rizicima. Pruža osnove upravljanja rizicima te kako provesti kvalitativne procjene rizika u Vašoj vlastitoj organizaciji. 

Tečaj demonstrira kako upravljanje rizicima pomaže organizaciji u postizanju poslovnih ciljeva, boljoj iskorištenosti resursa i proaktivnom pristupu za eliminaciju rizika.

Mi smo gdje ste i Vi 

Vaš najbliži DNV GL- Business Assurance ured i njegov tim mogu Vam pružiti tečajeve na Vašoj lokaciji, pružajući znanje primjenom našeg globalnog koncepta koji će Vam dokazano osigurati nova primjenjiva znanja. 


Cijena tečaja po polazniku iznosi 2.100 kn + PDV. U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar,  ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon odslušanog seminara.


Pozivamo vas da se upoznate s detaljnim dvodnevnim programom tečaja.

Upravljanje rizicima

Osnove upravljanja rizicima

Lokacija Datum
Lokacija
Zagreb/Online
Datum
3.-4. veljače
Lokacija
Zagreb/Online
Datum
14.-15. travnja
Lokacija
Zagreb/Online
Datum
28.-29. lipnja
Lokacija
Zagreb/Online
Datum
10.-11. studenog

Agenda

Upravljanje rizicima

Day 1 

Program seminara - 1. dan

 

Uvod u seminar

Upravljanje rizikom- DNV GL pristup

Pauza

Koraci u upravljanju rizikom (Iniciranje ocjene rizika - praktična vježba)

Ručak

Identifikacija rizika (vježba)

Pauza

Analiza rizika (vježba)

Sažetak 1. dana

Day 2 

Program seminara - 2. dan

 

Osvrt na 1.dan

Koraci u upravljanju rizikom / Aktivnosti na smanjenju rizika (vježba)

Pauza

Pitanja i osvrt na naučeno

Ručak

Implementacija upravljanja rizikom

Komplementarne tehnike ocjene rizika

Analiza za upravljanje rizikom

Pauza

Sažetak i diskusija - zatvaranje seminara

* raspored pauza definira se u dogovoru s polaznicima