Sljedivost lanca hrane

Svi sudionici lanca hrane žele dokazati svoju opredijeljenost kvaliteti i sigurnosti hrane, te osigurati pouzdanost svojih dobavljača. Norma za sljedivost lanca hrane pomaže u praćenju i dokumentiranju porijekla proizvoda, povećavaju tako povjerenje potrošača.

​​Norma za sljedivost lanca hrane je primjenjiva za dokumentiranje porijekla i identifikaciju lokacije proizvoda ili njegovih sastojaka unutar ili izvan pojedine tvrtke ili pak u koordiniranom sustavu lanca hrane. Ona pomaže tvrtci u pružanju informacija vezanih za logistiku i kvalitetu te može poboljšati učinkovitost (npr. u upravljanju zalihama).  

Sigurni prehrambeni proizvod rezultat je svih procesa i aktivnosti kroz cjelokupan lanac hrane. Odgovarajući sustav sljedivosti može pomoći u poboljšanju kvalitete proizvoda, uvjeta, dostave te optimizaciji troškova. Također, primjenom se osigurava transparentnost u protoku distribucije te se poboljšava učinkovitost lanca opskrbe i suradnja u aktivnostima vezanim za plasman proizvoda. 

Postoje i slučajevi u kojima je potrebna sljedivost vezana uz neprihvaćanje GMO proizvoda ili pak certifikacija izvornosti proizvoda, koji zahtijevaju jasan sustav identifikacije proizvoda i dostupnost svih informacija vezanih uz proizvod. Ujedno, u slučaju bilo kakvog incidenta omogućava učinkovit, brz i jasan postupak povlačenja ili opoziva. 

Što je norma? 

Sljedivost je ključan element zakona iz područja hrane (npr. EU Reg. 178/2002) i normiza sigurnost hrane (npr. ISO 22000). International Organization for Standardization (ISO) pruža tehničke norme kako bi omogućila harmonizirani pristup sljedivosti u skladu s najboljom dostupnom praksom. Norma za sljedivost u lancu hrane, ISO 22005, pruža općenite principe i osnovne zahtjeve za dizajn i implementaciju sustava. 

Zašto je certifikacija dobra za moje poslovanje? 

Certifikacija sljedivosti lanca hrane omogućava veću jasnoću i pozdanost, omogućavajući Vam da na taj način dokazujete povjerenje i odgovornost. Norme pružaju okvir za uspostavu djelotvornog i fleksibilnog sustava sljedivosti  s ciljem ispunjenja nekih ključnih pretpostavki: 

 • Podržavanje ciljeva sigurnosti hrane i kvalitete
 • Dokumentiranje porijekla i izvornosti proizvoda
 • Upravljanje povlačenjem i/ili opozivom proizvoda 
 • Identifikacija odgovornih strana u lancu
 • Provjerljivost specifičnih informacija vezanih uz  proizvod
 • Komuniciranje informacija potrošačima i zainteresiranim stranama

Kako se pripremiti za certifikaciju?

Sljedivost je alat koji treba biti koordiniran u sklopu cjelovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane. Za uspostavu učinkovitog sustava sljedivosti trebate postaviti ciljeve sustava sljedivosti, te odrediti sljedeće:

 • Koje su Vam informacije potrebne od strane dobavljača
 • Koje informacije o povijesti procesa su potrebne i kojima raspolažete 
 • Koje je informacije potrebno pružiti potrošačima ili drugim sudionicima lanca.

Proces planiranja uključuje:

 • Definiranje proizvoda i/ili sastojaka
 • Definiranje lota
 • Identifikacija lota
 • Dokumentiranje toka materijala i medija dokumenata
 • Upravljanje podacima
 • Povrat informacija 

Ovaj proces podrazumijeva izvještavanje o ključnim ciljevima sljedivosti i toku sirovina te odgovornost svih uključenih strana u procesu i dokaz primjene sustava upravljanja.  

Više informacija

  Putovanje ka sigurnom i održivom lancu opskrbe hranom

Putovanje ka sigurnom i održivom lancu opskrbe hranom

Preuzmite naš letak

  Sljedivost lanca hrane

Sljedivost lanca hrane

Preuzmite naš letak