RSPO certifikacija

Certifikacija prema RSPO predstavlja neovisnu procjenu namijenjenu lancu opskrbe palmina ulja.

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – okrugli stol o održivosti palmina ulja je inicijativa pokrenuta 2004. Godine i podržana od strane sedam kategorija dionika vezanih uz industriju: prerađivači, proizvođači, dobavljači, trgovci, potrošači, banke i najmodavci, nevladine organizacije za zaštitu okoliša i društvena pitanja: RSPO teži promoviranju i rastu korištenja održivih proizvoda iz palmina ulja korištenjem globalnih certifikacijskih normi i uključivanjem dionika.

Potreba koja je prepoznata od strane RSPO je zaštita industrije i lanca opskrbe koji su ugroženi širenjem indiskriminiranog palmina ulja, čija nekontrolirana proizvodnja stavlja u rizik važna prašumska područja ili područja koja su prije korištena za proizvodnju hrane, a zatim pretvorena u područja za proizvodnju palmina ulja.
Palmino ulje koristi se primarno u industriji hrane i to u vrlo širokom spektru prehrambenih proizvoda kao što su ulja za kuhanje, margarin, kolači, keksi, sladoled i druge vrste hrane, no ujedno se koristi u kozmetičkim proizvodima, deterdžentima i biogorivima.
Veliko se pitanje također postavlja vezano za činjenicu da se zemlja za sadnju priprema na način da se isušuje i pali velike površine šuma čime se stvara vrlo velika količina štetnih emisija u okoliš.

Certifikacija prema RSPO normi predstavlja postupak procjene lanca opskrbe i svih njegovih ključnih sastavnih dijelova, njihovih politika, operativnih procedura za validaciju usklađenosti od strane neovisnog tijela treće strane vezano uz sljedeće:
•    Usklađenost s lokalnim i međunarodnim zakonima i regulativom
•    Demonstriranje usmjerenosti ka financijskoj i ekonomskoj održivosti na dugi rok
•    Korištenje najboljih agro praksi od strane uzgajivača i mlinara
•    Odgovornost prema okolišu, uključujući i očuvanje prirodnih izvora i biorazolikosti
•    Očuvanje djelatnika i zajednica na koje utječe uzgoj ili prerada
•    Odgovorno upravljanje novim sadnicama
•    Usmjerenost na kontinuirano poboljšanje

Među raznim koristima koje tvrtke ostvaruju certifikacijom valja istaknuti da se na taj način ostvaruje jasno pozicioniranje u odnosu na održivost proizvoda i aktivnosti: ako je cilj RSPO-a transformirati tržišta na način da je prihvatljivo isključivo održivo palmino ulje, danas možemo reći da preko 16% palmina ulja može biti certificirano prema RSPO.
 
Za potrošača predstavlja prednost imati garanciju o proizvodu i potvrdu da je palmino ulje koje je korišteno u procesu proizvedeno na održiv način (RSPO ulje).

DNV nudi tvrtkama tri vrste certifikacije, koje su primjenjive na proizvode koji sadrže palmino ulje:

•    Prvi stupanj je očuvan identitet (Identity preserved - IP): ova faza osigurava najviši stupanj sljedivosti palmina ulja koje se koristi kao sirovina u proizvodu. Održivo palmino ulje (Sustainable Palm Oil- SPO) se kontinuirano kroz procese odvaja od konvencionalnih ulja
•    Drugi stupanj je segregirano (Segregated - SG): palmino ulje koje se koristi u SG certificiranim proizvodima dolazi iz certificiranih izvora RSPO i čuva se odvojeno, kroz cijeli lanac, bez miješanja s konvencionalnim sastojcima palme. Konvencionalna ulja ne mogu ni na koji način biti dio SG certifikata proizvoda
•    Treći stupanj RSPO certifikacije naziva se Mass Balance (MB): omogućava miješanje održivog palminog ulja (SPO) i konvencionalnog plaminog ulja (PO) tokom transporta i skladištenja

Što radi DNV?
DNV je akreditiran za provođenje RSPO certifikacije lanca opskrbe palmina ulja (RSPO SCCS) od strane akreditacijskog tijela Accreditation Services International GmbH (ASI)- jednog od vodećih akreditacijskih tijela za norme sustava održivosti.
DNV je jedno od nekoliko certifikacijskih tijela odobrenih za provođenje pregleda prema RSPO SCCS.
Od 30. lipnja 2014. Isključivo certifikacijska tijela akreditirana od strane ASI mogu pružati usluge u ovom području.

Naši iskusni auditori spremni su pružiti pomoć tvrtkama u svim koracima, od pripreme do planiranja audita.