Kvalifikacija dobavljača tijekom krize

Izbijanje COVID-19 ometa globalne opskrbne lance, prisiljavajući kompanije da pronađu nove načine za kvalificiranje, procjenu i upravljanje dobavljačima u svojim lancima vrijednosti.

Strukturirana kvalifikacija dobavljača ključna je u svakom trenutku kako bi se osigurao kontinuitet, kvaliteta, sigurnost i održivost poslovanja. Kriza poput COVID-19 stvara dodatni pritisak na sposobnosti poduzeća da održavaju kontrolu. Okolnosti mogu komplicirati nastavak procjene i upravljanja postojećim dobavljačima ili prisiliti tvrtke da brzo angažiraju nove dobavljače.

COVID-19 jedan je vrlo aktualni primjer globalne krize koja utječe na kontinuitet poslovanja i otpornost lanaca opskrbe. Ostali uzrokovani klimatskim promjenama, političkim nemirima ili prirodnim katastrofama možda će zahtijevati našu pažnju u budućnosti. Pod bilo kojim okolnostima, aktivno upravljanje kvalifikacijama dobavljača pokazuje vašem opskrbnom lancu i dionicima da poštujete postavljene standarde. Štoviše, dugoročno će zaštititi vaše poslovanje, kupce i potrošače.

Kako možemo pomoći?

Identificiranje nedostataka, adekvatne akcije i nastavak aktivnog osposobljavanja i procjene dobavljača potrebne su mjere za rješavanje rizika, održavanje kontrole i zadržavanje kotača. DNV može vam pomoći s Gap analizom, postavljanjem novih sustava kvalifikacija dobavljača i ocjenom ili pregledom postojećih kako bi se prilagodili novom scenariju. Radimo s vama kako bismo omogućili udaljene audite i planove za osiguranje odgovarajućeg i usklađenog praćenja novih i postojećih dobavljača.

  • Analiza razlika u kvalifikacijama dobavljača. Procjenjuje postojeće prakse i procese za razumijevanje statusa vaše tvrtke, identificirajući adekvatne prateće radnje. Gap analiza može procijeniti vaš sustav u cjelini kao i sagledati posebno vaš status povezan s krizom.
  • Tečajevi  ili radionice. Namjenske sesije, isporučene na daljinu, kako bi se pratili rezultati analize neuspjeha za tvrtke koje žele razumjeti više o identificiranim temama ili problemima prije nego što nastave.
  • Sustavi i procjene kvalifikacija dobavljača. Podrška u postavljanju strukturiranog sustava kvalifikacija dobavljača i / ili programa ocjenjivanja prema odabranom kvalifikacijskom sustavu. To može uključivati pisanje protokola i postupaka koji opisuju kriterije kvalifikacije tvrtke za bilo koji zadani parametar, tj. Održivost. Protokoli i alati koji se koriste za procjenu dobavljača mogu se prilagoditi određenoj tvrtki i opskrbnom lancu. Na primjer, procjene se mogu temeljiti na ESG (ekološkom, društvenom, upravljačkom) kartografskom riziku i stolnoj procjeni.
  • COVID-19 audit za suzbijanje rizika. Omogućuje robne marke i trgovce koji su bili prisiljeni obustaviti programe praćenja dobavljača zbog ograničenja pristupa i putovanja uz ocjenu usklađenosti njihovih politika i postupaka s nacionalnim propisima i uputama COVID-19. To uključuje procjenu potrebnih kontrola, kao što su (OZO, fizičko distanciranje, kontrola pristupa, ograničavanje nepotrebnog putovanja) i pregled postojećih kontrola. To će pomoći tvrtkama da prilagode i primijene sukladne politike za aktivno nastavljanje revizija dobavljača, pokazujući dionicima kontinuiranu predanost sigurnosti radnika i aktivnom upravljanju lancem opskrbe.
  • Kontinuirana ocjena dobavljača. Postavljanje plana i provođenje udaljenih audita postojećih dobavljača kako bi se osigurao nastavak i kontrola tijekom krize. To uključuje pregled postojećih audit planova / audit programa, identificiranje dijelova raudita dobavljača koji se mogu daljinski obavljati i koji dijelovi se moraju zaustaviti dok se fizički audit ne može nastaviti. Udaljeni auditi tada se mogu izvesti prema revidiranom planu. Kombinacija planiranja s auditom  spremnosti na COVID-19 osigurava izvršavanje audita u skladu s nacionalnim kriznim propisima i uputama.

Kao globalna auditorska kompanija, DNV vas može podržati  u mapiranju rizika različitih lanaca nabave, auditiranjem, praćenjem i sanacijom.

Kontaktirajte nas, saznajte kako Vas možemo podržati.