Započinje glasanje o završnom nacrtu norme ISO 45001

ISO je i službeno objavio završni nacrt nove norme za zdravlje i sigurnost na radu.

ISO 45001, sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu pomaže organizacijama u osiguravanju sigurnog i zdravog radnog okružja za vlastite radnike i druge osobe koje na bilo koji način prisustvuju ili sudjeluju u poslovnim aktivnostima organizacije. Cilj je prevencija ozljeda na radu, smrtnih slučajeva i zdravstvenih problema povezanih s obavljanjem posla kao i postizanje poboljšanja u performansama zdravlja i sigurnosti. Norma je upravo objavljena kao završni nacrt (FDIS), što znači da sve zainteresirane strane mogu dati svoju povratnu informaciju o nacrtu prije objave konačne verzije norme koja se očekuje u ožujku 2018.

“ISO 45001 je značajno poboljšana norma u odnosu na OHSAS 18001, koja je uspostavila standardiziranost korištenjem pristupa temeljenog na rizicima širom svijeta i u različitim poslovnim sektorima. Učinkovita primjena ISO 45001 smanjiti će rizik šteta na radnom mjestu,˝izjavljuje David Smith, predsjedatelj ISO/PC 283, odbora zaduženog za razvoj ove norme.

Što to znači za vaš postojeći sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu 

Po objavi norme ISO 45001, norme OHSAS 18001/18002 biti će povučene. Certificirane organizacije tokom 3 godišnjeg perioda tranzicije trebati će prilagoditi svoje sustave upravljanja zahtjevima nove norme. U tome vas možemo podržati na sljedeće načine:

  • materijalima za samostalnu primjenu: vodičima i pitanjima za samoprocjenu 
  • Gap analizom
  • Tečajevima (Tranzicija, Interni auditor, Lead auditor)
  • Tranzicijskim auditima

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas