Zabrinutost potrošača za sigurnost hrane naglašava potencijal digitalnih potvrda

Zabrinutost potrošača za sigurnost hrane ukazuje na potrebu povećanja povjerenja. U tom području velik se potencijal vidi u digitalnom potvrđivanju

Glavni zaključci:
  • Sigurnost hrane je primarna briga potrošača: 85% ih vjeruje brendiranim proizvodima, 80% nepakiranim proizvodima a 69% pakiranim, nebrandiranim proizvodima. 
  • Potrošači primarno žele više informacija o sigurnosti hrane (55%) i o zdravlju  (53%). 
  • Povjerenje u informacije dobivene od brendova je visoko:  90% ih vjeruje pakiranim brendiranim proizvodima, dok samo 64% vjeruje nebrandiranim proizvodima. 
  • Samo 19% redovito koristi QR-kodove no taj se postotak povećava ukoliko QR kod vide kao pristup informacijama o proizvodu, sadržaju i vjerodostojnosti

Høvik, Norway, 09. Srpnja 2020. – Potošači su više zabrinuti za sigurnost hrane nego za okolišna pitanja, prema DNV GL ViewPoint anketi.  

Ukupno 4,500 potrošača diljem svijeta pitalo se o njihovim navikama kupnje hrane i rezultati ukazuju na veliku sklonost ka faktorima koji utječu na individualnog potrošača. 

Sigurnost hrane (55% ispitanika) i zdravstvene teme (53%) smatraju se važnijima od širih vanjskih faktora, kao što je okoliš (38%) i socijalni aspekti (35%).   Šira pitanja, kao što su okoliš i socijani aspekti, izuzevši otpad i recikliranje, od manjeg su interesa kada potrošači odlučuju što će kupiti. Dok postoje neke georgafske razlike, na koje utječe lokalna legislativa, kontekst ili nedavni skandali, čini se da manji interes polučuju teme kao što su smanjenje emisija stakleničkih plinova (10%), ljudska prava (13%) i prava životinja (16%), na primjer. 

Sigurnost hrane je još uvijek na vrhu prioriteta za potrošače. No unatoč tome, rezultati ankete indiciraju da iako su proizvođači i prodavači hrane i pića možda uložili značajna sredstva u zaštitu potrošača, oni nisu 100% uvjereni u činjenicu da su svi proizvodi sigurni za konzumaciju.“, kaže Joy Franks-Laing, Globalni Manager za Hranu i Piće u DNV GL-Business Assurance. Anketa je naglasila jasni manjak povjerenja; nebrendirana pakirana hrana (69%) nije ulijevala istu razinu povjerenja kao brendirana (85%).  

No unatoč tome, postoje naznake da digitalna rješenja – kao što su QR kodovi koji pokazuju individualnu povijest proizvoda - mogu ponuditi sredstva za jačanje povjerenja

Samo 19% potrošača koristi QR kodove na pakiranjima redovito no to bi poraslo na 65% ukoliko bi im to pružilo uvid u podrijetlo proizvoda i potvrdilo da su ispunjeni svi standardi sigurnosti hrane.  Potrošači su čak voljni platiti više za proizvod u koji i kojem vjeruju. Ukoliko je informacija o proizvodu verificirana ili ukoliko je proizvod ili sam proizvođač certificiran prema nekom od standarda za sigurnost hrane, 69% njih je voljno platiti više. 

Certifikacija sigurnosti hrane je vrlo uobičajena na proizvođačkoj razini. Anketa upućuje na ogroman napredak u poboljšanju komunikacije prehrambene industrije sa potrošačima o sigurnosti hrane i ostalim karakteristikama proizvoda.  “Blockchain rješenja za digitalno potvrđivanje kao što je DNV GL – ov My Story pomažu kompanijama pratiti i podijeliti istinitu priču o njihovom proizvodu.  Pristup karakteristikama proizvoda je trenutan, skeniranjem QR koda na pakiranju. 

Omogućiti potrošaču da istraži dokaz o sigurnosti hrane, podrijetlo i autentičnost, na primjer, skidanje vela tajne sa povijesti samog proizvoda, gradi povjerenje potrošača na licu mjesta, “kaže Joy Franks-Laing.    

Više o rezultatima istraživanja možete saznati ovdje.