Skip to content

Upravljanje energijom: objavljena je norma ISO 50001:2018

ISO (International Organization for Standardization) je objavio normu ISO 50001:2018, revidiranu normu sustava upravljanja energijom. Tranzicijski period za postojeće certifikate je tri godine.

To znači da će do 20. kolovoza 2021. svi certifikati biti izdani po normi ISO 50001:2018. Nakon tranzicijskog perioda certifikati koji su izdani po verziji norme iz 2011. godine više neće biti važeći. Certifikacijska tijela kao što je DNV GL moraju prestati obavljati audite prema normi ISO 50001:2011 18 mjeseci nakon izdanja nove norme.

Norma ISO 50001:2018 je revidirana kako bi svojom strukturom bila u potpunosti prilagođena strukturi High Level Structure (HLS) koja je primijenjena i u novijim izdanjima drugih ISO normi sustava upravljanja. Iz tog će razloga biti jednostavnije provesti integraciju ove norme s ostalim normama sustava upravljanja kao što su ISO 9001 ili ISO 14001.    

Nicola Privato, Global Director, Operations & Technical Services u DNV GL – Business Assurance izjavljuje:  “Upotreba energije u svijetu je u porastu. Poslovni subjekti igraju značajnu ulogu u postizanju održive budućnosti kroz djelotvorno upravljanje energijom i poboljšanje energetskih performansi.  Implementacija norme ISO 50001 transformira način na koji organizacije upravljaju svojom energijom te pruža najbolju praksu za kontinuirano poboljšanje energetskih performansi, održivosti i poslovnog rezultata na koji potrošnja energije ima izravan utjecaj. Trenutno oko 30000 tvrtki već posjeduje certifikat prema normi ISO 50001, a nadamo se da će i mnoge druge primijeniti ovu normu u budućnosti.”

Promjene u normi ISO 50001:2018

Dva glavna cilja ove revizije bila su usvajanje HLS strukture te zadržavanje temeljnih koncepata vezanih za upravljanje energijom iz norme koja je objavljena 2011. godine.     

“Ovim novim izdanjem norme ISO 50001, sve glavne ISO norme za sustave upravljanja sada prate HLS okvir, što je svakako benefit za korisnike. Mi smatramo da promjene u zahtjevima nove norme u usporedbi s izdanjem 2011. nisu velike. Najznačajnije promjene unosi sama primjena HLS strukture, no uz to postoje i određene druge promjene. Oni koji su već upoznati s HLS-om jednostavno će prepoznati istu strukturu i u ovoj novoj normi te samim time znati će i kojim aktivnostima osigurati usklađenost sa zahtjevima nove norme”, izjavljuje Tor Gunnar Tollefsen, global service manager za sustave upravljanja u DNV GL- Business Assurance.  

Više informacija o promjenama u normi možete saznati ovdje.