Sigurnost u fokusu

I ove će godine zaštita zdravlja i sigurnosti na radu biti u fokusu susreta regionalnih i europskih stručnjaka okupljenih u Europskom društvu inženjera sigurnosti.

Konferencija ˝Upravljanje i sigurnost˝već niz godina okuplja autore i sudionike koji aktivno promoviraju društvene i ekonomske aspekte sigurnosti, uz razmatranje postojećih i novih rizika te mjera koje je potrebno primijeniti s ciljem prevencije i zaštite.

Kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na izazove s kojima se suočavamo u području sigurnosti, potrebna je multidisciplinarna međunarodna suradnja koja će rezultirati razvojem sustava usmjerenih na sigurnost.

Konferencija koja će ove godine biti održana 10.-11.lipnja u Vrnjačkoj Banji u Srbiji obrađivati će teme sigurnosti i održivog razvoja.

Aktivan rad na poboljšanju sigurnosti
Jedan od radova koji će biti predstavljeni na konferenciji je i projekt unaprjeđenja zdravlja i sigurnosti na radu proveden od strane tvrtke DNV GL u HP – Hrvatskoj Pošti d.d.

Projekt je proveden korištenjem modela ISRS (International Safety/Sustainability Rating System) koji predstavlja najbolju međunarodnu praksu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. .
Njegov rezultat prikazuje stanje dobiveno evaluacijom kroz dvije faze.
Prva je faza obrada podataka dobivenih putem anonimnih upitnika ispunjenih od strane djelatnika, dok drugu fazu čini provođenje izravnog razgovora između ocjenitelja i djelatnika s ciljem prikupljanja objektivnih dokaza o sustavu sigurnosti.
 
Nalazi dobiveni analizom obje faze predstavljaju podlogu za planiranje poboljšanja sustava i daljnje uključenosti djelatnika u unaprjeđenje zdravlja i sigurnosti.

Predmetni rad i projekt samo su dio aktivnosti kojima DNV GL zajedno sa svojim partnerima u Hrvatskoj i regiji planira jačati svijest o potrebi za uključenjem svih zainteresiranih strana u izgradnju održivog razvoja korištenjem najboljih međunarodnih praksi.

Što je ISRS i zašto je važan?
ISRS je svjetski prepoznatljiv komercijalni alat za ocjenjivanje zdravlja i sigurnosti na radu. Prvo njegovo izdanje je 1978. godine predstavio Frank E.Bird Jr, kao rezultat analize uzroka 1.75 milijuna sigurnosnih akcidenata.
Danas se taj alat, u svom osmom izdanju koristi u svrhu benchmarkinga na globalnom nivou i predstavlja platformu za nadziranje i razvoj sustava zaštite zdravlja i sigurnosti mnogim svjetskim tvrtkama koje su aktivno uključene u razvoj održivosti poslovanja kroz unaprjeđenje sigurnosti.

Više o ISRS
Više o Europskom udruženju inženjera sigurnosti