Skip to content

Potpore za uvođenje i certifikaciju sustava upravljanja

Želite li certificirati svoj sustav upravljanja prema nekoj od priznatih normi? Iskoristite potpore koje vam stoje na raspolaganju.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta najavljuje program potpora za male i srednje poduzetnike pod nazivom ˝Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)˝.
Prijedlog je trenutno u fazi e-savjetovanja, a zaprimanje projektnih prijedloga započet će 16.travnja.

Kome su potpore namijenjene?

Pozivom se želi potaknuti male i srednje poduzetnike na uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu. Cilj je ovog programa potpora omogućiti malim i srednjim poduzetnicima dostizanje primjenjive razine standarda kroz povećanje upotrebe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca.
Potpore će se moći dodijeliti za primjenu normi i certifikaciju, pri čemu se pod certifikacijom podrazumijeva potvrđivanje koje provodi treća strana, tj. akreditirano certifikacijsko tijelo.

Iznos potpora

Sredstva će se dodjeljivati putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja raspoloživih sredstava. Ukupno je ovim Pozivom raspoloživo 22.800.000,00 HRK za razdoblje 2014.-2020. Najviši iznos potpore koji može biti dodijeljen po projektu iznosi 380.000,00 HRK pri čemu za mikro i malo poduzeće prihvatljivi troškovi iznose do 85%, dok za srednje do 65%.

Prihvatljive projektne aktivnosti

Sljedeće su aktivnosti prihvatljive u okviru ovog Poziva:

  • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput ISO certifikata, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P…) 
  • primjena i uvođenje normi iz područja usluga 
  • savjetodavne usluge i edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom.
Dostave projektnih prijedloga biti će moguće u periodu od 16. travnja 2018. do 29.lipnja 2020.

Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje.

 

Proces certifikacije

Više o certifikacijskom postupku

 

Sustavi upravljanja

Saznajte više o sustavima upravljanja

 

Naša metoda auditiranja

Risk Based Certification