Skip to content

Poslovanje postaje sve zelenije

Upravljanje okolišem postiže napredak – od zelenih mogućnosti ka strateškim vrijednostima

U najvećem je dijelu za takav napredak zalužno tržište i potrošači koji jasno izražavaju svoje potrebe za održivim proizvodima.
Ti su rezultati dobiveni ispitivanjem više od 1,700 profesionalaca u svijetu, a koje je proveo DNV GL u suradnji s međunarodnim institutom za istraživanja GFK Eurisko. Cilj je ispitivanja bio saznati kakav pristup tvrtke zauzimaju u upravljanju okolišem.

Rezultati ispitivanja 2017. godine uspoređeni su s rezultatima ispitivanja na istu temu provedenih 2014. godine. 
Oni pokazuju da je glas potrošača važan. Zahtjevi kupaca i potrošača najvažniji su pokretač za provođenje upravljanja okolišem (50%). Ako taj rezultat usporedimo s rezultatom iz 2014. godine, radi se o povećanju od 15%.  Također, vrlo važan pokretač su zakoni i propisi (77%).
Pritisak od strane drugih zainteresiranih strana pokretač je u 25% slučajeva- što je povećanje od 10% u odnosu na prošlo ispitivanje.
Rizici s kojima se tvrtke suočavaju gotovo su isti kao i tri godine prije, a glavni rizici su odlaganje otpada (55%), upravljanje opasnim materijalom (44%) i otpadne vode (36%).

Povećana ulaganja, ali smanjen fokus na lanac opskrbe

Od ispitanih tvrtki, 74% izjavljuje da je upravljanje okolišem važno za provođenje njihove strategije, a 45% njih izjavljuje da će njihova tvrtka povećati ulaganja u upravljanje okolišem (gotovo 10% više u odnosu na ispitivanje 2014.).
Širom svijeta, 96% tvrtki provelo je najmanje jednu akciju za procjenu ili djelovanje na rizike po okoliš u 2017.  Glavne su aktivnosti pritom obuhvaćale: monitoring procesa provjere usklađenosti sa zakonskim zahtjevima (73%), provođenje aktivnosti redovnog održavanja s ciljem minimiziranja utjecaja na okoliš (70%) te provođenje stalnih procjena učinka na okoliš (65%).
Uz povećan fokus na vlastite aktivnosti, rezultati pokazuju da samo jedna od tri tvrtke ima program sustava upravljanja okolišem za dobavljače. Ta je činjenica iznenađujuća s obzirom da je usmjerenost na dobavljače ključan aspekt za vanjske dionike.
Luca Crisciotti, CEO DNV GL – Business Assurance, izjavljuje: “Ohrabrujuće je vidjeti da tvrtke pokazuju pozitivan trend u upravljanju okolišem. No, još uvijek to nije tako kada je u pitanju mreža dobavljača. I, kao što je slučaj na primjeru potrošača, tvrtke bi trebale biti svjesne utjecaja koje imaju na dobavljače po pitanju poboljšanja održivosti cijelog lanca.˝

Norme pružaju vrijednost

Smanjenje broja neželjenih događaja po pitanju okoliša prepoznato je kao primarni benefit koji se postiže upravljanjem okolišem, prema izjavama 52% ispitanika.  Slijede poboljšanje odnosa s nadležnim tijelima (48%), financijske uštede (40%) i komparativne prednosti (36%).
Oko 80% tvrtki koje su sudjelovale u ispitivanju izjavljuje da sustav upravljanja okolišem temeljen na ISO 14001 i certifikacija prema toj normi predstavlja dodanu vrijednost. Posebno je važna primjena ove norme kada je u pitanju ispunjenje zakonskih zahtjeva (77%) i postizanje poboljšanja (72%).

Saznajte više.