Pogled lidera na izvještavanje i održivost 2025.

GRI program ima za cilj istražiti i pružiti odgovore na ključne poslovne ciljeve i ciljeve održivosti za sljedećih 10 godina.

Drugi izvještaj koji je nedavno objavljen pruža više informacija o tome kako lideri u održivosti vide izvještavanje u idućem desetljeću.

GRI program ima za cilj istražiti i pružiti odgovore na ključne poslovne ciljeve i ciljeve održivosti za sljedećih 10 godina. 

Drugi izvještaj koji je nedavno objavljen pruža više informacija o tome kako lideri u održivosti vide izvještavanje u idućem desetljeću. 

Izvještaj je temeljen na intrvjuima s liderima u području održivosti među kojima je i CEO DNV GL Business Assurance, Luca Crisciotti. 

Potrebne su konkretne aktivnosti Svi se ispitanici slažu jednom: iduće će desetljeće zahtijevati konkretne akcije od strane svih organizacija vezano uz teme koje su stvarno važne ukoliko želimo uspjeti  u stvaranju održivijeg globalnog poslovnog okruženja. Trenutni su izazovi dobro poznati: povećanje svjetske populacije, nejednakost u raspodjeli bogatstva, klimatske promjene, sukobi, kršenja ljudskih prava i migracije ljudi. 

Ti će izazovi oblikovati kontekst poslovanja i donošenja odluka tvrtki u svijetu. Također je prisutno snažno uvjerenje među liderima da će ti izazovi biti još značajno više izraženi u idućem desetljeću. 

Prema izvještaju, od organizacija će se tražiti da se javno i konkretno uključe u pojedine teme, da svoje djelovanje i svoju imovinu koriste s ciljem pomoći društvu u odnosu na kritična pitanja. Poslovni lideri trebali bi postaviti ambiciozne ciljeve za djelovanje prema kritičnim pitanjima koja od njih traže da budu bolje informirani o poveznicama izazova održivosti i poslovnog djelovanja i njegova utjecaja. 

“U DNV GL – Business Assurance, mi svojim radom podržavamo poslovne subjekte u ostvarenju njihova održivog poslovanja. 

Pružamo podršku svojim korisnicima putem usluga koje utječu na poboljšanje njihova djelovanja u odnosu na odgovornosti prema ekonomskim pokazateljima (profitabilnosti), okolišnim pokazateljima i pokazateljima u području zdravlja i sigurnosti. Naši korisnici svakoga nam dana pokazuju da su zaključci ovog izvještaja slika stvarnosti. Jedini način za uspjeh u budućnosti je poslovanje na održiv način,˝ izjavljuje Antonio Astone, Global Sustainability Manager u DNV GL – Business Assurance. Integracija sustava upravljanja i izvještavanja Izvještaj dalje objašnjava da poslovni lideri trebaju aktivno tražiti načine da integriraju sustave upravljanja različitih dijelova i odjela tvrtki u cjelinu kako bi bili učinkovitiji u prepoznavanju i rješavanju kritičnih pitanja. Oni će trebati ponovno ocijeniti svoje modele poslovnog razvoja uzimajući u obzir sadašnje i buduće prilike i ograničenja. U sljedećem desetljeću očekuje se da će izvještaji biti više integrirani, ne samo povezivanjem financijskih i nefinancijskih podataka, već i prikazivanjem  djelovanja i ciljeva vezanih uz lance opskrbe , s ciljem jasnog prikazivanja kako tvrtka djeluje u odnosu na ključna pitanja održivosti. U isto vrijeme, očekuje se da će izvještaji biti kraći i usmjeriti se na najvažnije, no i dalje objašnjavajući kontekst. Također je iz izvještaja jasno da izgradnja i zadržavanje povjerenja postaje sve važnije za organizacije globalno. 

“Transparentnost i komunikacija nužni su za održivo poslovno okruženje. To je jedini način putem kojeg svojim zainteresiranim stranama može pokazati da igrate po pravilima i kontinuirano radite na tome da se poboljšavate po pitanju održivosti. To stavlja nove izazove kako pred organizacije tako i pred one subjekte koji pružaju usluge certifikacija, verifikacija i procjena koje podržavaju tvrtke u aktivnostima komunikacije.” dodaje Astone. 

U izvještaju, DNV GL – Business Assurance CEO, Luca Crisciotti, naglašava kako održivost izravno djeluje na stvaranje vrijednosti. Izjavljuje sljedeće: “Ono što prijećujem je da će uspjeti one organizacije koje će razumno koristiti prirodne resurse, te proizvoditi na održiv način u ekonomskom, okolišnom i društvenom smislu. Također trebamo uzeti u obzir da ljudi očekuju i traže odgovorne poslovno modele i veću transparentnost.˝ 


*DNV GL – Business Assurance je dio Corporate Leadership Group on Reporting 2025, te na taj način daje svoj doprinos programu GRI Reporting 2025. Izvještaj možete preuzeti ovdje.