Skip to content

Održivost postaje dijelom temeljnog poslovanja

Ispitivanja otkrivaju da više od polovice tvrtki investira u inicijative integriranja održivosti te na taj način ostvaruju različite tržišne i ekonomske koristi

Gotovo 1 od 2 tvrtke potvrđuje da integriraju održivost u svoje poslovno strategije, s postotkom koji seže do 53% za tvrtke koje zapošljavaju više od 1,000 ljudi.
Ti su zaključci rezultat međunarodnog ispitivanja provedenog od strane globalnog certifikacijskog tijela DNV GL – Business Assurance i svjetski poznate savjetodavne kuće EY, uz podršku instituta za istraživanje GFK Eurisko na više od 1,524 profesionalaca predstavnika različitih sektora u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji.


Održivost nije dodatak

Unatoč kompleksnosti, interes za ovu temu vrlo je velik. Oko 6 od 10 tvrtki imaju politiku integracije održivosti, dok je 55% njih provelo ulaganja u različite inicijative tokom protekle 3 godine. 
Politike smanjenja utjecaja (32%) te uspostava i primjena održivih strategija (30%) najviše su rangirane aktivnosti. Integracija održivosti u temeljno poslovanje znači uspostavu aktivnosti i ponašanja koja utječu na dnevne prakse i ponašanja. To reflektira percepciju o održivosti kao nečemu što treba biti integrirano u poslovno strategije, a ne biti njihov dodatak.

Put ka tržišnim i financijskim prednostima

Iako su još uvijek prisutne različite barijere – uglavnom vezane uz to da se tvrtke angažiraju na nekim svojim drugim prioritetima (36%) – svi subjekti koji su pokrenuli inicijative integracije održivosti u svoje poslovanje ostvarili su koristi.
Postotak tvrtki koje izjavljuju da su ostvarile tržišne prednosti iznosi 41%, dok 27% njih izjavljuje da su ostvarile izravne financijske koristi.  Od prednosti koje prepoznaju najznačajnije su odnosi s njihovim kupcima (29%) i veća vrijednost brenda (27%) ili tržišna diferencijacija (17%). 17% izjavljuje da su ostvarili uštede.   

Sustavi upravljanja ključ su za integraciju

Tvrtke će nastaviti raditi na integraciji održivosti i u budućnosti:  oko 90% njih i dalje će ulagati u održivost, a 1 od 2 tvrtke žele i povećati ulaganja.
Na pitanja vezana uz alate, inicijative i prakse koje imaju najveći potencijal za pružanje podrške u integraciji, najveći broj tvrtki smatra da su to sustavi upravljanja (53%).
Način na koji se sustavi upravljanja razvijaju, te revizije međunarodnih normi koje stavljaju naglasak na kontekst u kojem tvrtke djeluju, pridonosi tome da se sustavi upravljanja prepoznaju kao upravljački alat za primjenu integracijskih strategija, politika i procedura koje voda ka izgradnji održivog poslovanja. 

Više informacija

  ViewPoint report

ViewPoint report

Integriranje održivosti u temeljno poslovanje

  Infographic

Infographic

Upoznajte se sa zaključcima ispitivanja