Objavljeni rezultati ISO Survey 2015

ISO organizacija objavila je ISO survey za 2015 godinu. U rezultatima su primjetni pokazatelji povećanja ukupnog broja izdanih certifikata od 3% u odnosu na 2014. godinu.

Ove je godine u pregled rezultata uključena i norma ISO/IEC 20000 koja postavlja zahtjeve za upravljanje uslugama u području informacijskih tehnologija. Time je broj normi koje rezultati prikazuju dosegao brojku 9. 

Rezultati pokazuju da je u 2015. godini izdano 1,519,952 certifikata, što je 3% više u usporedbi s 2014. godinom. Najveći postotni porast postigli su certifikati za sustave upravljanja energijom, informacijskom sigurnošću, kontinuitetom poslovanja i okolišem. Norma za sustave upravljanja kvalitetom i dalje je daleko najzastupljenija norma u cijelom svijetu, s blagim padom izdanih certifikata (-0,2%).

Što je ISO survey

ISO survey je godišnje istraživanje svjetskih pokazatelja vezanih uz izdane i važeće certifikate sustava upravljanja prema ISO normama.

Podaci se prikupljaju kontaktom prema akreditiranim certifikacijskim tijelima koja daju informacije o izdanim certifikatima do 31.prosinca predmetne godine.

Detaljne informacije o rezultatima ISO ispitivanja 2015. preuzmite na ISO stranicama, a kratki presjek statistike dostupan vam je na našoj poveznici ISO survey 2015.

ISO survey 2015.pdf

  ISO survey 2015.pdf

ISO survey 2015.pdf