Skip to content

Objavljen natječaj za sufinanciranje projekata za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Sufinanciranje se odnosi na ISO i druge međunarodne norme, a obuhvaća aktivnosti pripreme, uvođenje i certifikacije. Sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzećima

Međunarodne norme i certifikacijske sheme prepoznate su kao važan element u međunarodnoj trgovini te osiguravanju sigurnosti i kvalitete proizvoda, procesa i usluga.

Cilj ovog programa sufinanciranja je podržati primjenu međunarodnih normi te pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva. 

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 14. svibnja 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 380.000,00 kuna. 

DNV GL će kao akreditirano međunarodno certifikacijsko tijelo biti aktivan sudionik provođenja postupaka i aktivnosti obuhvaćenih ovim pozivom.  

Više informacija o pozivu 

Više o sustavima upravljanja