Nove ISO norme: jesu li uprave već spremne?

Na tu je temu u našem ViewPoint Espresso ispitivanju svoje mišljenje iznosila 981 organizacija.

Nadolazeće nove ISO norme usklađene su u svojoj glavnoj strukturi, čime je postignuto da norme imaju zajedničke zahtjeve i definicije. To dovodi do konzistentnost i jednostavnije primjene. Što ste više već sada usklađeni s tim zahtjevima, to ste spremniji za certifikaciju prema novim normama.

U seriji mini ispitivanja, ViewPoint Espresso, promatrali smo stupanj pripremljenosti organizacija  za pojedine odabrane zahtjeve iz novih verzija ISO 9001 (za sustave kvalitete), ISO 14001 (za upravljanje okolišem) te ISO 45001 (za zdravlje i sigurnost na radu).
U prethodnim smo ispitivanjima obrađivali točku 4.1 Razumijevanje organizacije i njenog konteksta , 4.2 Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana  te 6.1 Aktivnosti u odnosu na rizike i prilike. S rezultatima prethodnih Espresso ispitivanja vezanim uz navedene tri točke detaljnije se možete upoznati na našim ViewPoint stranicama

Ovaj nam izvještaj donosi rezultate ispitivanja provedenog na zahtjevu  5.1 Vodstvo i  opredijeljenost.  Zahtjev 5.1 obrađuje pitanje aktivne uključenosti najviše uprave i odgovornosti vezanih uz učinkovitost sustava upravljanja i mogućnosti ostvarenja željenih rezultata.

Jesu li uprave spremne?

Naše ispitivanje provedeno u 981 organizaciji koje su već certificirane prema nekoj od gore navedenih normi pokazuje kolika je među njima usklađenost sa zahtjevom 5.1 Vodstvo i opredijeljenost, te koji dijelovi toga zahtjeva predstavljaju najveći izazov u primjeni.
Ukoliko usporedimo ove rezultate s rezultatima prethodnih ispitivanja koja su obuhvatila nove točke normi, organizacije zaključuju da je prisutna veća usklađenost s točkom norme 5.1. Jedna od četiri organizacije s certificiranim sustavima okoliša i/ili kvalitete smatra se usklađenom s ovim zahtjevom. 
Što se tiče organizacija certificiranih prema normi OHSAS 18001, 39% ispitanika smatra da su njihovi sustavi usklađeni s ovim novim zahtjevom. Razlog ovom većem postotku vjerojatno je činjenica da postoje jasne i strogo regulirane prakse i zakoni u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.  Zakoni su ti koji u mnogim zemljama pokreću veću uključenost uprava, sa značajnim posljedicama u slučaju neusklađenosti s istima. Organizacije koje odluče primjenjivati i certificirati svoj sustav zdravlja i sigurnosti na radu vrlo vjerojatno već imaju usvojene dobre prakse upravljanja čime ispunjavaju zahtjev 5.1 novih normi.

Izazovi u primjeni 

Kada je u pitanju trenutno ponašanje i aktivnosti koje moraju biti u primjeni kako bi se ispunili zahtjevi točke 5.1, izazovi koje organizacije prepoznaju razlikuju se ovisno o normi koja je predmet razmatranja.
Za sustav upravljanja okolišem najveći je naglasak (44%) stavljen na izazove vezane uz integraciju zahtjeva u postojeće organizacijske poslovne procese, dok je za normu ISO 45001 najveći izazov dostupnost resursa potrebnih za ispunjenje zahtjeva vezanih uz zdravlje i sigurnost (41%). Što se norme za sustave upravljanja kvalitetom tiče, najveći izazov predstavlja promoviranje procesnog pristupa i razmišljanja temeljnog na rizicima (41%).
Kako biste dobili više informacija o tome što tvrtke u svijetu misle na temu primjene novog zahtjeva 5.1, preuzmite naš cjelovit izvještaj o ovom ispitivanju, kao i o ostalim isitivanjima koja smo do sada provodili.
  ViewPoint Espresso izvještaj

ViewPoint Espresso izvještaj

5.1 - Vodstvo i opredijeljenost