Nova eCert Mark aplikacija: počinje digitalno putovanje s DNV GL-om!

Novo rješenje i prije svega mogućnost da na potpuno drugačiji način na svojoj web stranici prikažete svoje podatke o certifikaciji, s ciljem jasne komunikacije s kupcima i svim zainteresiranim stranama.

Nova platforma za distribuciju certifikacijskih markica sada je dostupna!
Prva novost je način pristupa. Na dijelu naše web stranice pod nazivom MyDNVGL svaki naš certificirani klijent ima pristup svom vlastitom dijelu stranice s kojeg ima mogućnost pregleda te korištenja podataka i naših digitalnih usluga. Takav će način pristupa omogućiti svim klijentima izravnu i kontinuiranu interakciju s DNV GL-om.

S ove platforme možete preuzeti zip. paket koji sadržava sve dostupne formate i verzije certifikacijskih markica, kao i priručnike za njihovu upotrebu.
Druga se novost odnosi na mogućnost kreiranja vlastite ˝web markice˝za svaki certifikat koji posjedujete, pojedinačno ili kombinirano/integrirano.   Radi se o digitalnoj poslovnoj kartici (posjetnici) koja će služiti kako kupcima tako i svim vašim drugim zainteresiranim stranama i omogućiti jednostavnije komuniciranje o vašim certificiranim sustavima koje kao treća strana verificira DNV GL.  

Drugim riječima, to je digitalna markica koja može biti objavljena na vašoj web stranici jednostavnim umetanjem skripte koja otvara tzv. e-card koji sadrži sve informacije o certifikatima kao što su: datum izdavanja, norme, certificirane lokacije, itd. 
Za sve više informacija pogledajte naš F.A.Q. Frequently Asked Questions, a u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima molimo vas da kontaktirate DNV GL ured.