Skip to content

Kvaliteta i održivost – rizici ili prilike za razvoj?

Konferencija u Skopju održana 6. prosinca

Dana 6. prosinca u organizaciji DNV GL-a i partnerske tvrtke za područje Makedonije, IQS Integrated Quality Systems u Skopju je održana konferencija pod nazivom ˝Kvaliteta i održivost – rizici ili prilike za razvoj?˝. 

Konferencija je okupila više od stotinu sudionika, ponajviše predstavnika tvrtki iz sektora hrane i pića te institucija, tijela i udruženja koje pružaju različite vrste podrške organizacijama u prehrambenom sektoru.

Teme obrađene na konferenciji vezane su uz aktualnosti iz područja sustava upravljanja, zaštite okoliša, inovacija, legislative i normi sigurnosti hrane. Organizatori i gostujući predavači svoja su izlaganja temeljili na najboljoj praksi i primjerima projekata vezanih uz razvoj održivosti.

Prezentacije i rasprava sudionika skupa ukazala je na činjenicu da je prehrambeni sektor u Republici Makedoniji osim usklađenosti s međunarodnim normama također usmjeren ka pronalaženju najučinkovitijih načina rasta proizvodnje uz zaštitu prirodnog okruženja koje je svojim posebnostima jedno od najraznolikijih u Europi i svijetu te je zaključak skupa da su inovativnost i nove tehnologije, uz preduvjet usklađenosti s normama sigurnosti hrane i brigu o okolišu jedini ispravan put ka povjerenju potrošača i stabilnosti poslovanja, kako na lokalnom tako i na međunarodnim tržištima.