Kontroliraju li tvrtke svoje rizike protiv podmićivanja?

Nedavna studija DNV-a otkriva da, iako se čini da su tvrtke zabrinute zbog mita i korupcije, malo ih ide dalje od izdavanja politike protiv mita.

  • Čak 54,6% ima izdanu politiku protiv podmićivanja.
  • Samo 24,7% ima postavljene ciljeve, a svega 14,5% ima postavljene KPI-jeve.
  • Nabava (82,1%) i prodaja (61,2%) smatraju se najvećim rizikom.
  • Samo 37,4% provodi dubinsku analizu prodajnih agenata, a manje procjenu rizika (33,5%).
  • Samo 3% navodi da su dobro upoznati s ISO 37001 ili sličnim standardima protiv podmićivanja.

Dok se čini da su tvrtke zabrinute zbog podmićivanja i korupcije, malo ih ide dalje od izdavanja politike protiv podmićivanja, otkriva nedavna studija DNV-a. Upravljanje regulatornom usklađenošću, ugledom i etičkim rizicima njihov je primarni cilj, ali bez ili s ograničenim ulaganjima u opipljive radnje kao što su procjene rizika, dužna pažnja ili mehanizmi za prijavu zviždača, postavlja se pitanje znaju li te tvrtke svoje rizike protiv podmićivanja i jesu li su opremljeni za upravljanje njima.

“Dok 55% postavlja politiku, samo 25% postavlja ciljeve, a 15% postavlja KPI-jeve. Samo oko jedne trećine provodi dubinsku analizu prodaje ili procjene rizika. Malo je tvrtki koje kažu da namjeravaju uložiti više, što dovodi do stvarnog znaka pitanja o stupnju implementacije i kontrole koje kompanije imaju kada je riječ o borbi protiv mita,” kaže Barbara Frencia, izvršna direktorica Business Assurance u DNV-u.

Uz procijenjenih 2,6 trilijuna USD ili 5% globalnog BDP-a koji se godišnje izgubi zbog korupcije diljem svijeta, postoji snažan argument za tvrtke da malo dublje zakopaju kako bi proaktivno upravljale rizicima i provele mjere za sprječavanje ili otkrivanje problema na vrijeme, umjesto da budu prisiljeni ublažiti skupi incident.

Istraživanje DNV-a pokazuje da tvrtke prepoznaju prednosti sustava upravljanja za borbu protiv podmićivanja. Međutim, čini se da malo njih usvaja strukturirani pristup dok na to ne bude prisiljen zbog incidenta. Samo 3% kaže da su dobro upoznati sa standardom sustava upravljanja za borbu protiv podmićivanja ISO 37001. U svijetu postoji samo 2896 certifikata izdanih prema ovom standardu. Usporedno više od milijun certifikata izdano je prema standardu kvalitete ISO 9001 i više od 400.000 izdanih prema ekološkom standardu ISO 14001.

“Postaje sve skuplje ne poznavati rizike tvrtke. Borba protiv podmićivanja nije iznimka. Kada znamo da većina tvrtki žrtava mijenja svoje kontrole nakon incidenta, postoji veliki argument za implementaciju preventivnog, strukturiranog pristupa u obliku sustava upravljanja usklađenog s ISO 37001,” kaže Barbara Frencia.

Tvrtke koje usvajaju pristup protiv podmićivanja temeljen na međunarodno priznatom standardu ISO 37001 poduzimaju aktivnije korake kako bi mapirale svoje rizike i osigurale da su bolje opremljene za sprječavanje i upravljanje incidentima. Čak 61% onih s politikom ima uspostavljene KPI-je, 64% provodi procjenu rizika i 57% due diligence na prodajnim funkcijama. Štoviše, čak 43% ima namjensku funkciju za borbu protiv podmićivanja, čime se sprječava potencijalni sukob interesa do kojeg može doći kada se odgovornost dodijeli izvršnom direktoru ili najvišem menadžeru koji je također odgovoran za operacije i prihode i gubitke.