Kako će tvrtke u svijetu pristupiti zahtjevu 6.1

Djelovanje u odnosu na rizike i prilike

Nove norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 osmišljene su kako bi bile podrška tvrtkama u ostvarenju održivog poslovanja, no veliko je pitanje kako će tvrtke pristupiti ispunjenju pojedinih zahtjeva novih normi, s osobitim naglaskom na zahtjeve koji nisu bili izravni zahtjevi prethodnih verzija normi.

Dok smo u dosadašnjim izdanjima Viewpoint Espresso ispitivanja bili usmjereni na nove zahtjeve 4.1 ˝Razumijevanje konteksta organizacije˝ i 4.2 ˝Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana˝, najnovije smo ispitivanje proveli u odnosu na primjenu zahtjeva 6.1 “Djelovanje na rizike i prilike”. Kako je ovaj zahtjev jednim dijelom bio prisutan u ISO 14001:2004, ispitivanje je obuhvatilo samo tvrtke certificirane prema ISO 9001 normi. Za njih je on novost. Pročitajte naše izvještaje i saznajte koliko su već sada tvrtke usklađene s ovim zahtjevom te koje će aktivnosti poduzimati s ciljem zadovoljenja tog zahtjeva.

Više informacija

  Zahtjevi novih normi- Zahtjev 6.1

Zahtjevi novih normi- Zahtjev 6.1

Preuzmite izvještaj