Skip to content

Jednoj od dviju tvrtki nedostaje strategija upravljanja rizicima

Međunarodno ispitivanje provedeno od strane DNV GL- a i GFK Instituta za istraživanje među 1,500 stručnjaka pokazuje da polovici tvrtki nedostaje jasna strategija upravljanja rizicima te da samo 43% njih postavlja mjerljive ciljeve za kontrolu rizika.

Sve organizacije suočavaju se s čimbenicima koji donose nesigurnosti ostvarenja njihovih ciljeva. Rizici koji nisu identificirani i kojima se ne upravlja na odgovarajući način mogu imati negativan utjecaj na poslovanje tvrtki te mogu prouzrokovati ljudske, materijalne, financijske ili pak štete po reputaciju same organizacije. Utopija je da se svim čimbenicima rizika može upravljati, tvrtke koje strukturirano pristupaju upravljanju rizicima u mogućnosti su bolje upravljati u nesigurnim situacijama. 

Vođeni usklađenošću
Ispitivanje pokazuje da su tvrtke koje imaju strategiju upravljanja rizicima primarno  vođene potrebom za usklađenjem (71%), politikama tvrtke (64%) te zahtjevima od strane kupaca (63%). Polovica tvrtki (55%) motivirano je financijskim koristima.

U dnevnim aktivnostima, upravljanje rizicima prakticira se od strane 37% članova upravljačkih odbora, 46% timova najviših uprava i 40% srednjeg menadžmenta. Veće tvrtke s više od  1,000 zaposlenika prirodno imaju jači focus na upravljanje rizicima od manjih organizacija, sa 77% njih koji izjavljuju da imaju timove dedicirane za upravljanje rizicima.

Nekoliko normi za upravljanje rizicima, smjernice i okviri postoje s ciljem podrške u primjeni najbolje prakse u organizacijama. Unatoč tome,  rezultati ispitivanja pokazuju nizak stupanj poznavanja istih. Tek 1 od 3 tvrtke (36%) za upravljanje rizicima koristi bar jednu od normi, smjernica ili okvira.

Usmjerenost rastu
Unatoč tome, tvrtke su sve više usmjerene na upravljanje rizicima i nekoliko njih navodi da će to igrati ključnu ulogu u njihovoj cjelokupnoj poslovnoj strategiji i budućem djelovanju.  Od ispitanih kompanija, 45% njih planira povećati svoja ulaganja u upravljanje rizicima u sljedeće 3 godine.

Najveći broj ispitanika (81%) smatra da će uspostava upravljanja rizicima na temeljima njihova sustava upravljanja donijeti dodanu vrijednost organizaciji i zainteresiranim stranama.

Više o rezultatima ispitivanja te upitnik pomoću kojeg možete napraviti samoprocjenu vlastitog upravljanja rizicima možete naći ovdje.