ISO 45001 na javnoj raspravi

ISO 45001 sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću u nacrtu (DIS- DraftInternational Standard) je dostupan za javnu raspravu.

Izdavanje norme očekuje se krajem 2016. ili početkom 2017.godine.

“Od ranih 1990.-ih s više se različitih strana i raznih geografskih i gospodarskih regija postavlja sve više pitanja vezanih uz sustave zdravlja i sigurnosti na radu. Ta pitanja postaju prioritet svih vrsta djelatnosti jer troškovi i negativni učinci nesreća na radu mogu biti  pogubni˝, izjavljuje Leonardo Omodeo-Zorini in DNV GL, predstavnik neovisne međunarodne organizacije za certifikaciju (IIOC) pri ISO odboru.

Odbor ISO PC 283 trenutno surađuje s 50 zemalja i međunarodnim organizacijama, uključujući  međunarodnu organizaciju rada (ILO). Njihov je zajednički cilj razviti ISO 45001 i poboljšati zdravlje i sigurnost na radu za svakoga, kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju.  


Ključni zahtjevi u ISO 45001

Neki od ključnih zahtjeva i promjena u odnosu na OHSAS 18001:

  • Sustavno određivanje vanjskih i unutarnjih čimbenika te potreba i očekivanja radnika i drugih zainteresiranih strana. Svrha je toga postići razumijevanje čimbenika koji utječu na sustav upravljanja. 
  • Vodstvo i uključenost radnika, s posebnim naglaskom na sudjelovanju i procesima savjetovanja. 
  • Razmišljanje temeljeno na rizicima kao temelj za sustav upravljanja. Veća usmjerenost na ciljeve kao pokretače poboljšanja, te na planove za postizanje ciljeva.
  • Prošireni zahtjevi vezani za unutarnju i vanjsku komunikaciju, uključujući potrebu da se odredi što, kada i kako je potrebno informirati i komunicirati. 
  • Veći naglasak na kontroli promjena i nabave, ugovaranja i podugovaranja. 
  • Određeniji zahtjevi vezani za procjenu djelovanja i učinaka.
  • Dijelovi zahtjeva vezani uz spremnost za hitne situacije. 
  • Novi zahtjevi vezani uz kontinuirano poboljšanje. 

“Kao i ostale nedavno objavljene ISO norme, ISO 45001 će strukturom biti usklađen sa zajedničkim zahtjevima novih normi. Na taj će način tvrtkama biti olakšana primjena i intergacija normi˝, izjavio je Patrick Smink, Globalni voditelj usluga OHSAS 18001 u DNV GL-u.


Što možete napraviti sada?

Nacrt norme možete nabaviti već sada te se upoznati s glavnim elementima koji će biti sadržani u novoj konačnoj verziji norme. Njeno se izdavanje očekuje krajem 2016. ili početkom 2017.godine, što ovisi od količine i kompleksnosti komentara zaprimljenih tokom javne rasprave. Više će informacija vjerojatno biti poznato nakon sljedećeg PC 283 sastanka u lipnju.  

DNV GL će u narednim mjesecima aktivno raditi na pripremi svojih stručnjaka i materijala koji će Vam moći pomoći u što lakšoj prilagodbi novim zahtjevima norme. 

Naša metodologija auditiranja, Next Generation Risk Based Certification, također će biti od pomoći našim klijentima, s obzirom da uzima u obzir zainteresirane strane, rizike i prilike.  


Certificirani prema OHSAS 18001?

Svojim ćemo klijentima pružati podršku kroz migracijski proces, pružajući smjernice i edukacije kako bismo osigurali što jednostavniji proces prilagodbe. 

“Naš je prijedlog da nastavite sa sadašnjim programom rada, te paralelno započnete s pripremom za promjene. Kada odlučite migrirati svoj sustav s OHSAS 18001 na ISO 45001, Vaš loklani DNV GL kontakt dati će Vam informacije o radnjama koje je potrebno poduzeti i kada,” izjavljuje Patrick Smink.