Skip to content

Interni audit i njegova uloga u sustavima upravljanja

Kako ulogu internog audita vide tvrtke i stručnjaci u svijetu te u kojoj mjeri prepoznaju interni audit kao jedan od važnih alata za upravljanje, saznajte u našem Espresso ispitivanju.

Zadnje ViewPoint Espresso ispitivanje posvećeno je Internim auditima i načinu na koji će tvrtke pristupiti ispunjenju tog zahtjeva novih normi.

Ovom je ispitivanju svojim odgovorima pridonijelo 902 ispitanika iz različitih dijelova svijeta. 

Nove norme iz 2015. godine u mnogome su promijenjene. Možda bismo mogli zaključiti da u zahtjevu koji se odnosi na provođenje internih audita i nije došlo do većih promjena. No, je li tome tako ukoliko uzmemo u obzir sve promjene koje su se u normama dogodile i činjenicu da bi interni audit trebao i dalje biti važna poluga za poboljšanje našeg novog i unaprijeđenog sustava?

Što je ViewPoint Espresso?

ViewPoint Espresso je proširena inicijativa unutar projekta ViewPoint koji predstavlja zajednicu klijenata DNV GL-a. Espresso ispitivanja daju sažete i jasne informacije o primjeni zahtjeva novih ISO  normi.

Dosadašnji Espresso izvještaji:

Razumijevanje organizacije i njenog konteksta (4.1)

Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana (4.2)

Aktivnosti usmjerene na rizike i prilike (6.1)

Vodstvo i opredijeljenost (5.1)

Komunikacija (7.4)

Osposobljenost (7.2)

Preispitivanje sustava upravljanja (9.3)

Izvještaj za svako od provedenih ispitivanja dostupan je ovdje