Espresso ispitivanje - zahtjev 7.2 Osposobljenost

Zahtjevi novih normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Strukturirani pristup upravljanju kompetencijama unutar organizacije omogućava razvoj znanja, tehničkih vještina, motivacije te osobnih stavova i ponašanja pojedinaca. Kako se tvrtke koje imaju certificirane sustave upravljanja ponašaju u odnosu na te aspekte?

Kao što je dobro poznato, sveukupna učinkovitost i poboljšanja bilo kojeg sustava upravljanja u potpunosti ovise o angažmanu u implementaciji motiviranih i osposobljenih ljudi. Kako bi postigli te rezultate svi zaposleni moraju na odgovarajući način biti organizirani i uklopljeni u organizaciju i njene procese.
U ovom novom ispitivanju DNV GL analizira kako tvrtke ispunjavaju zahtjev 7.2 koji se odnosi na kompetencije unutar ISO normi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Analiza se provodi u odnosu na pitanja iz područja:

1.    Stupnja implementacije kompletnih treninga ljudi
2.    Procesa koji su u primjeni za čestu evaluaciju i određivanje potreba za treningom
3.    Određivanja stupnja planiranja i učinkovitosti edukacije

Očekivano, rezultati pokazuju da nešto bolje rezultate u području strukturiranog pristupa upravljanju imaju organizacije certificirane za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću i kvalitetom. Upravljanje kompetencijama u tim područjima uglavnom zahtijeva veći angažman od strane organizacije s obzirom da se odnose na veći raspon područja aktivnosti, tiču se osoba i u pojedinim slučajevima predmet su zakonski zadanih zahtjeva.
U području okoliša, zaključak je da se trening često odnosi na općenitu svjesnost više nego na usklađivanje ponašanja pri osobnim aktivnostima. Takav pristup posebno je uobičajen među neproizvodnim tvrtkama čiji je utjecaj na okoliš ograničen. 

No, zajednički zaključak je da ukoliko želimo ostvariti konkretne koristi od strukturiranog upravljanja, moramo osigurati da taj pristup uključuje sljedeće korake:

1. Identifikaciju razlika između potrebnih i željenih znanja, motivacije, i / ili ponašanja pojedinaca
2. Planiranje potrebnih aktivnosti razvoja i treninga.
3. Trening
4. Praćenje rezultata i napretka

Mnoge organizacije provode treninge, no ukoliko je preskočen bilo koji od navedenih koraka moguće je da će željeni rezultat izostati i neće biti ostvarene potrebne dodatne koristi za tvrtku.
Strukturirano upravljanje vještinama također doprinosi općenitom učenju unutar organizacije zbog kontinuirane interakcije među zaposlenicima i unutar različitih grupa.
No, to i dalje ne mora biti dovoljno tvrtci da osigura raspolaganje odgovarajućim vještinama za, naprimjer razvoj tvrtke. U takvim slučajevima trening se smatra bazom za daljnji razvoj osobe koji se provodi kroz interakciju s drugima, rad u grupama ili s dionicima.  

Metodologija

U ovom je ispitivanju sudjelovalo 996 stručnjaka. Ispitanici su odabrani iz baze DNV GL certificiranih tvrtki sa sustavima kvalitete, okoliša i sigurnosti prema sljedećem uzorku:
• 72% kvaliteta
• 17% okoliš
• 11% sigurnost

Saznajte više u našem detaljnom izvještaju na stranicama posvećenim ViewPoint Espresso istraživanjima koja obrađuju primjenu zahtjeva novih normi sustava upravljanja.