Espresso ispitivanje- nove ISO norme, zahtjev 9.3 – Ocjena uprave

Preispitivanje sustava upravljanja od strane uprave preduvjet je za održavanje učinkovitosti sustava. Što nam novo donose nove norme i kako će se tvrtke u svijetu prilagoditi tim promjenama?

Uprava tvrtke bilo koje veličine ili djelatnosti trebala bi koristiti prednosti koje nudi sam postupak provođenja ocjena uprave, ili kako ga norma naziva, preispitivanje sustava upravljanja. Prije svega te se prednosti odnose na sam postupak praćenja, analize i donošenja zaključaka vezanih uz rizike, prilike i izazove te status ostvarenja postavljenih ciljeva. Ocjena bi trebala služiti kao strateški alat za upravljanje tvrkom putem kontinuiranih poboljšanja. 

U ovom smo ViewPoit Espresso ispitivanju usmjereni na elemente uključene u zahtjev novih normi 9.3. – preispitivanje sustava upravljanja, pri čemu istražujemo kako će se tvrtke prilagoditi tom zahtjevu postavljanjem sljedećih pitanja: 

1.    U kojoj su mjeri u provođenje preispitivanja sustava kao ulazne informacije (input) uključene raznolike teme koje utječu na sustav upravljanja (bile one zahtjev norme ili ne)
2.    U kojoj mjeri rezultati (output) preispitivanja uključuju raznolike teme (bile one zahtjev norme ili ne)
3.    U kojoj mjeri uprava tvrtke zaista vrši pregled sustava u planiranim intervalima kako bi osigurala njegovu prikladnost, primjerenost i djelotvornost

Preispitivanje sustava zadatak je uprave koja ju treba obaviti u skladu sa strateškim usmjerenjem organizacije i s ciljem procjene:
•    Prikladnosti sustava- je li sustav još uvijek prikladan za provođenje strategije i ostvarenje željenih ciljeva
•    Primjerenosti sustava- treba li sustav nadograđivati, mijenjati ili na bilo koji način prilagođavati potrebama tvrtke
•    Djelotvornost sustava- da li nam sustav kakav imamo omogućava ostvarenje očekivanih rezultata
To su razlozi zbog kojih preispitivanje, tj. ocjena treba biti rađena u planiranim intervalima koji također trebaju biti prilagođeni potrebama tvrtke, dinamici poslovanja i poslovnog okruženja.
Rezultati ispitivanja pokazuju da se u većini tvrtki preispitivanje upravljanja aktivno koristi kao alat za upravljanje tvrtkom. No, za neke tvrtke i dalje postoji prostor za bolje korištenje ocjene uprave s ciljem maksimiziranja koristi koje se njom ostvaruju.

Za detaljne rezultate, posjetite naše stranice posvećene Espresso ispitivanjima na temu primjene novih normi.