Skip to content

DNV GL nastupio na 17. hrvatskoj konferenciji o kvaliteti kao generalni sponzor

Na konferenciji o kvaliteti održanoj u Opatiji od 11.-13. svibnja DNV GL je nastupio kao generalni sponzor.

Konferencija je okupila brojne stručnjake, organizacije i pojedince uključene u razvoj i primjenu najboljih praksi upravljanja kvalitetom u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Uz moto konferencije ˝Znanjem do kvalitete- kvalitetom do rezultata˝ svoje izlaganje na temu ˝Novo vrijeme informacija- sustavi upravljanja i njihove nove uloge˝ iznijeli su predstavnici DNV GL-a, Ranko Režek i Jelena Gruja. Poruke izlaganja predstavljaju sažetak projekata koji na međunarodnoj razini obrađuju uloge poslovnog sektora i međunarodnih normi kao alata za put ka održivom razvoju.

Tematika konferencije i predstavljena izlaganja još jednom su ukazala na potrebu za prilagodbom novom dobu upravljanja informacijama s ciljem stjecanja znanja za razvoj ljudi i postizanje željenih poslovnih rezultata.