Skip to content

Big Data (˝veliki podaci˝) - što kompanije u svijetu misle o ovom novom neiscrpnom izvoru mogućnosti

Što je Big Data i kako ga tvrtke u svijetu razumiju i koriste?

Big Data (˝veliki podaci˝) kao skup podataka prikupljenih kroz različite izvore predstavlja, u današnjem, modernom vremenu i veliku priliku i velik izazov. Informacije koje možemo dobiti raspolaganjem velikom količinom podataka relevantnih za naše poslovanje donose iznimnu korist i prednost – za one koji ih koriste.

Ispitivanje provedeno na oko 1200 ispitanika u tvrtkama koje pripadaju različitim sektorima pokazuje da polovica njih prepoznaje važnost ˝velikih podataka˝, no samo četvrtina je u mogućnosti pomoću njih ostvariti određene koristi.
52% ispitanika slaže se da veliki podaci, s aspekta poslovanja predstavljaju priliku, dok samo 23% njih ima jasnu strategiju. Unatoč tome, evidentno je da je ova tema visoko na popisu interesa te 65% tvrtki planira budućnost u kojoj veliki podaci igraju važnu ulogu.
76% ispitanika izjavljuje da planiraju zadržati ili povećati investicije u korištenje velikih podataka.   
To su glavni zaključci međunarodnog ispitivanja provedenog od strane DNV GL - Business Assurance i GFK Eurisko, na oko 1200 ispitanika iz različitih poslovnih sektora u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji.
Veliki podaci predstavljaju priliku za više od polovice ispitanika – čak 70% kompanija koje zapošljavaju više od 1,000 djelatnika – i 45% prepoznaje direktnu važnost velikih podataka u svom poslovanju.
Iako su veliki podaci visoko na popisu interesa, tek 1 od 4 ispitanih smatra da je u mogućnosti koristiti velike podatke za postizanje veće produktivnosti. To pokazuje da većina tvrtki tek počinje koristiti potencijale koje donosi upravljanje velikim podacima. 
“Big data ili upravljanje velikim podacima mijenja način igre u brojnim poslovnim sektorima, predstavljajući nove rizike i prilike. Vjerujem da tvrtke koje prepoznaju i primjenjuju strategije i planove za korištenje tih informacija imaju veće prilike u području poboljšanja efikasnosti I boljeg razumijevanja tržišta I dionika˝,  izjavljuje Luca Crisciotti, CEO DNV GL – Business Assurance.


Novo putovanje
Ostvarivanje koristi od velikih podataka započinje implementacijom tehnologija i analitike koja omogućava organizacijama  dobivanje uvida u podatke kojima raspolaže. Koristi dolaze onda kada ste u mogućnosti bolje razumjeti svoje poslovanje, korisnike i tržište te donositi odluke temeljene na odgovarajućim informacijama, na taj način ostvarujući boljuproduktivnost i rezultate poslovanja. Većina ispitanih tvrtki započela je s aktivnostima u tom smjeru – polovica njih primijenila je bar jednu inicijativu vezanu uz korištenje velikih podataka. 

Većina aktivnosti koje se provode obavljaju se s ciljem da se omogući I pripremi organizacija za korištenje velikih podataka u cijelosti. 28% tvrtki uvelo je poboljšanja u području upravljanja informacijama, dok je 25% njih već primijenilo neke nove tehnologije i metode. Mali broj njih poduzeo je aktivnosti koje utječu na svakodnevno poslovanje: 16% njih radilo je na promjenama vezanim za kulturu organizacije, a 15% njih mijenjalo je svoje poslovno modele.

 
Koristi i prepreke
Sve tvrtke koje koriste velike podatke imaju konkretne koristi od tih aktivnosti.  23% izjavljuju da su povećali učinkovitost, 16% su ostvarili poboljšanja u donošenju odluka, a 11% njih ostvarilo je financijske uštede. 16% tvrtki poboljšalo je odnos s korisnicima i ostvarilo veću uključenost, dok je 9% njih zahvaljujući velikim podacima poboljšalo svoj odnos s dionicima.
Ključni čimbenici koji sprječavaju tvrtke u ostvarenju većeg napretka u korištenu velikih podataka je manjak strategije i tehničkih vještina (24%).


Budući razvoj
Veliki podaci predstavljaju na svjetskom nivou priliku koju tvrtke ne bi smjele propustiti.  Većina tvrtki (57%) vjeruju da će upravljanje velikim podacima u bliskoj budućnosti igrati ključnu ulogu, a  65% njih za to se i priprema. Većina planira zadržati ili povećati ulaganja (76%). Također planiraju značajne promjene za djelatnike, bilo razvojem specifičnih kompetencija vlastitih zaposlenika (47%) bilo formiranjem određenih partnerskih odnosa (20%).
“Mogućnost korištenja podataka i na taj način stjecanja znanja i uvida neizbježno je za tvrtke koje žele nastaviti rasti i ostvarivati poslovno rezultate.  Stručnjaci koji će se baviti analizom podataka biti će iznimno potrebni tvrtkama u budućnosti˝,  izjavio je Luca Crisciotti.


Saznajte više o rezultatima ispitivanja.