Sigurnost hrane

FSSC 22000 V4.1 – novi dodatni zahtjevi

GFSI je razvio benchmarking zahtjeve, tzv. GFSI Smjernice/benchmarking zahtjeve standarda, koji su predmet stalnog razvijanja. Kao rezultat opsežnog postupka pregleda norme, Odbor dionika za FSSC 22000 verziju 4.1 odlučio je da će dodatna interpretacija biti uzeta u obzir za trinaest zahtjeva od strane svih certifikacijskih tijela s FSSC licencom poput DNV-a.

Sustav certifikacije sigurnosti hrane FSSC 22000 priznat je od Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI). Zahvaljujući GFSI priznanju sustava upravljanja sigurnošću hrane, ovlaštena organizacija može pokazati svojim klijentima da postupa sukladno sa zahtjevima koji se tiču njihovog sustava upravljanja sigurnošću hrane.  

GFSI je razvio benchmarking zahtjeve, tzv. GFSI Smjernice/benchmarking zahtjeve standarda, koji su predmet stalnog razvijanja. 

Kao rezultat opsežnog postupka pregleda norme, Odbor dionika za FSSC 22000 verziju 4.1 odlučio je da će dodatna interpretacija biti uzeta u obzir za trinaest zahtjeva od strane svih certifikacijskih tijela s FSSC licencom poput DNV-a.   Uz dokumente spomenute u ISO 22000 (verzija iz 2005.) normi, dodatne interpretacije vrijede od 1. siječnja 2019.   

Od 31. siječnja 2019., DNV će procjenjivati ovih trinaest dodatnih zahtjeva prilikom audita.    Dodatne interpretacija navedene su i detaljnije objašnjene na sljedećim stranicama.  Molimo uzmite u obzir da se većina dodatnih interpretacija odnosi isključivo na određenu (pod)kategoriju prehrambenog lanca.   Glavna razlika bit će u zatvaranju manjih nesukladnosti. Ako manja nesukladnost bude izdana tijekom novog audita, organizacija će certifikacijskom tijelu poslati dokaz o ispravku (ispravak: radnja za otklanjanje opažene nesukladnosti) radi provjere i odobrenja najkasnije 3 mjeseca nakon audita.   

Trenutni pristup prihvaćanju plana korektivne radnje (korektivna radnja: radnja kojom se otklanja uzrok nesukladnosti i sprječava ponovna pojava) za Manju nesukladnost ostaje isti. Novo je očekivanje zahtjev za dokazom o ispravku kao dio plana korektivne radnje unutar 3 mjeseca nakon audita.   Osim gore spomenutih informacija, specifične dodatne interpretacije primjenjive su za određene zahtjeve. Ove dodatne interpretacije detaljnije su spomenute u prilozima.   FSSC 2000 shema sastoji se od tri različite komponente:

  • ISO 22000
  • Dodatni FSSC zahtjevi
  • Preduvjetni programi specifični za sektor (PRP’S) 
ISO 22000 i Dodatni FSSC zahtjevi primjenjivi su na SVE organizacije s FSSC certifikacijom. U prilogu 1 spominju se dodatne interpretacije za ISO 22000 i Dodatne FSSC zahtjeve.  Koji je preduvjetni program specifičan za sektor primjenjiv na vašu organizaciju ovisi o djelokrugu vaše organizacije, što uključuje primjenjive preduvjetne programe i kategorije hrane. Preduvjetni programi i kategorije hrane spomenuti su na certifikatu i izvještajima audita. Dodatne interpretacije primjenjive su na sljedeće preduvjetne programe:  
  • ISO/TS 22002-1:2009 Preduvjetni programi o sigurnosti hrane – Proizvodnja hrane – Vidi prilog 2
  • ISO/TS 22002-4:2013 Preduvjetni programi o sigurnosti hrane – Pakiranje hrane – Vidi prilog 3
Neke dodatne interpretacije mogu biti ograničene ovisno o djelokrugu i kategoriji vaše organizacije. Molimo primite na znanje informaciju koja je spomenuta u zagradama kod dodatnih interpretacija spomenutih u Prilozima. Na završnom sastanku audita, auditor će sažeti opažene nesukladnosti i naznačiti koje se mjere zahtijevaju od organizacije.