Prijelaz na BRC globalni standard za sigurnost hrane, izdanje 9

Sustav upravljanja sigurnošću hrane

BRC globalni standard za sigurnost hrane pruža tvrtkama okvir za upravljanje sigurnošću, integritetom, zakonitošću i kvalitetom proizvoda. Njome se utvrđuju operativne kontrole za industriju proizvodnje, prerade i pakiranja prehrambenih sastojaka hrane i hrane. 

Izdanje 9 standarda BRCGS za sigurnost hrane objavljen je u kolovozu 2022.  Certifikacija prema novoj verziji standarda započet će od 1. veljače 2023.  Kako je riječ o obveznoj tranziciji, poduzeća bi se trebala pripremiti i biti usklađena na auditima koji se nakon toga provode. 

Revidirano izdanje BRCGS- standarda za sigurnost hrane 

Promjene u izdanju 9 usmjerene su na dvije osnovne teme:

  • razvoj kulture sigurnosti hrane 
  • izgradnja temeljnih kompetencija

Ta dva područja čine znatan postotak nesukladnosti registriranih tijekom certifikacijskih audita. Rješavajući ove nedostatke, promjene koje se provode s 9. izdanjem omogućuju snažniji temelj sigurnosti hrane kao ugrađeno ponašanje i procesi. Time se jača i kontinuirano poboljšava sigurnost hrane i štite potrošači.

Kada je riječ o kulturi sigurnosti hrane, novi zahtjevi zahtijevaju dokaze o svjesnoj strategiji i provedbi kulture sigurnosti hrane.

Dobrovoljni moduli primjenjivi na verziju 8 bit će dostupni u verziji 9. Međutim, postoji jedna iznimka. ASDA modul više neće biti dostupan u izdanju 9.

Prijelazni vremenski okvir

Auditi prema izdanju 9  BRCGS standarda za sigurnost hrane započet će od 1. veljače 2023.  Sve nove certifikacije rade se kako bi se nakon 1. veljače 2023.  izdao certifikat prema izdanju 9 BRCGS-a.

Međutim, datum dospijeća i vrsta nadolazećeg audita utječu na to kada ćete morati prijeći na 9. izdanje. Pogledajte pravila u nastavku.  Ako imate pitanja o tome kada morate prijeći, obratite se DNV-u.

Najavljeni program

Primjenjuju se sljedeća pravila ako ste certificirani prema BRCGS-u s najavljenim programom audita i kada počinje datumski prozor za provedbu audita:

  • Dana 1. veljače 2023. ili nakon tog datuma:

Sljedeći audit bit će prema 9. Izdanju standarda.

  • Počinje u siječnju 2023. i završava 1. veljače 2023. ili nakon tog datuma:

Morate dogovoriti datum audita sa svojim uredom za planiranje. Ako audit uključuje 1. veljače 2023. kao datum audita, audit mora biti prema 9. Izdanju standarda.

Nenajavljeni program i auditi

Ako ste certificirani prema  BRCGS  standardu sigurnosti hrane s  nenajavljenim programom ili očekujete nenajavljenu audit GFSI-ja, preporučujemo da poduzmete korake za provedbu promjena do 1. veljače 2023.  Svaki audit koji slijedi nakon tog datuma bit će prema 9. Izdanju standarda.

Priprema za implementaciju

Kako bi se pripremile za 9. izdanje, tvrtke bi prvo trebale razumjeti nove zahtjeve, utvrditi nedostatke i provesti usklađene procese i postupke. Pomoćni resursi, uključujući webinare, dostupni su na web mjestu BRCGS-a. 

Novo izdanje i popratne smjernice dostupni su na internetskim stranicama BRCGS Participate. Kopije različitih publikacija mogu se kupiti putem BRCGS trgovine.

Kako  biste se upoznali s novim 9. izdanjem upotrijebite sljedeću dokumentaciju:

  • 9.  Izdanje globalnog standarda za sigurnost hrane (dostupno na nekoliko jezika), 
  • Smjernice za tumačenje 9. Izdanja globalnog standarda za sigurnost hrane 
  • Vodič za ključne promjene u 9. Izdanju globalnog standarda za sigurnost hrane 

Način na koji vas možemo podržati

DNV je vaš partner, koji radi s vama na određivanju vremena vašeg sljedećeg audita, priprema vas za tranziciju putem webinara o promjenama i uvidu u sigurnost hrane i temeljne kompetencije.
 

BRCGS website

Publikacije, tečajevi i više za održavanje sigurnosti