Naša organizacija

DNV GL se sastoji od četiri poslovna područja i jedne neovisne poslovne jedinice.

U pomorskom sektoru (Maritime)
DNV GL je vodeće svjetsko klasifikacijsko društvo i prepoznati savjetnik u sektoru pomorstva. Mi smo usmjereni na sigurnost, kvalitetu, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša u globalnom brodarskom sektoru – za sve vrste plovila i offshore struktura. Usmjeravamo značajne investicije u istraživanje i razvoj s ciljem pronalaženja rješenja, zajedno s industrijom, kako bismo odgovorili na strateške, operativne i regulatorne izazove.

U sektoru nafte i plina (Oil & Gas)
DNV GL je vodeći tehički savjetnik globalne industrije nafte i plina. Mi pružamo konzistentne, integrirane usluge potvrđivanja i savjetovanja, upravljanja rizicimai offshore klasifikacije, kako bismo omogućili sigurno, pouzdano i poboljšano djelovanje u projektima i operativi. Zajedno s našim partnerima, mi potičemo industriju na unaprjeđenja razvojem najboljih praksi i normi. Naši djelatnici objedinjuju sektorsku stručnost, multidisciplinarne vještine i inovativan pristup u rješavanju kompleksnih izazova s kojima se suočavaju naši korisnici.

U energetskom sektoru (Energy)
DNV GL pruža svjetski prepoznatljive usluge testiranja i savjetovanja cjelokupnom lancu u energetskom sektoru, što uključuje i obnovljive izvore i energetsku učinkovitost. Naša stručnost proteže se od onshore i offshore korištenje snage vjetrova, solarne energije, konvencionalnih izvora, prijenosa i distribucije, pametnih mreža i održive upotrebe energije, te energetskih tržišta i regulative. Naših 3,000 stručnjaka za energiju pruža podršku korisnicima širom svijeta u osiguravanju sigurne, pouzdane, učinkovite i održive opskrbe energijom.

U području potvrđivanja poslovanja (Business Assurance)
DNV GL je jedno od vodećih svjetskih certifikacijskih tijela. Mi pomažemo organizacijama u potvrđivanju njihovih proizvoda, procesa, osoblja, opreme i lanaca opskrbe uslugama certifikacije, verifikacije, te procjenama i tečajevima. Zajedno s našim klijentima mi gradimo održivo poslovanje i razvijamo povjerenje zainteresiranih strana u svim vrstama industrija i svim sektorima.

Software - neovisna poslovna jedinica
DNV GL je vodeći svjetski pružatelj softvera za osiguravanje sigurnije, pametnije i zelenije budućnosti u energetskom, procesnom i pomorskom sektoru. Naša rješenja podržavaju brojne kritične poslovne aktivnosti, uključujući i dizajn, inženjering, procjene rizika, upravljanje imovinom i optimizaciju, zaštitu zdravlja, sigurnosti i okoliša, te upravljanje brodovima. Naša prisutnost širom svijeta omogućava nam jaku usmjerenost korisnicima i učinkovito dijeljenje najbolje prakse i normi.

Za više informacija o našoj organizaciji, posjetite naše stranice posvećene svakom od poslovnih područja: