DNV GL

Tranzicija na normu ISO 13485:2016

ISO 27001 for healthcare

Saznajte koje specifične promjene donosi nova norma ISO 13485:2016

Kako pristupiti prilagodbi vlastitih sustava upravljanja novim zahtjevima norme? Naša edukacija namijenjena je osobama koje su na bilo koji način uključene u primjenu i razvoj sustav upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda u svojim organizacijama.

Norma ISO 13485:2016 još je jače usmjerena na ispunjenje zahtjeva kupaca i regulatornih zahtjeva. Stavlja fokus na cjelokupan lanac opskrbe u industriji medicinskih proizvoda te na upravljanje rizicima.

Promjene će tokom tečaja biti predstavljene kroz teorijski i praktični dio u kojem će polaznici dobiti sve informacije potrebne za prilagodbu zahtjevima nove norme.

Cijena po polazniku je 800 kn + PDV. U cijenu su uključeni materijali, ručak i osvježenja u pauzama.

Kako pristupiti prilagodbi vlastitih sustava upravljanja novim zahtjevima norme? Naša edukacija namijenjena je osobama koje su na bilo koji način uključene u primjenu i razvoj sustav upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda u svojim organizacijama.

Norma ISO 13485:2016 još je jače usmjerena na ispunjenje zahtjeva kupaca i regulatornih zahtjeva. Stavlja fokus na cjelokupan lanac opskrbe u industriji medicinskih proizvoda te na upravljanje rizicima.

Promjene će tokom tečaja biti predstavljene kroz teorijski i praktični dio u kojem će polaznici dobiti sve informacije potrebne za prilagodbu zahtjevima nove norme.

Cijena po polazniku je 800 kn + PDV. U cijenu su uključeni materijali, ručak i osvježenja u pauzama.

Tranzicija

ISO 13485:2016

Lokacija Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
31. siječnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
16. travnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
7. rujna 2018.