DNV GL

Tečaj- Tranzicija na normu ISO 50001:2018

Wind turbines landscape

Seminar traje jedan dan, te je namijenjen upoznavanju polaznika sa zahtjevima nove norme, promjenama koje će se dogoditi u strukturi i primjeni zahtjeva.

Pridružite nam se na seminaru tranzicije na novu normu ISO 50001:2018. Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa zahtjevima norme te priprema za prilagodbu procesa u vlastitoj organizaciji.  Obzirom da je seminar tranzicije namijenjen isključivo upoznavanju s promjenama u normi za sustave upravljanja energijom, poznavanje norme ISO 50001:2011 je preduvjet.  Preporuka je da polaznici imaju položen seminar za interne auditore prema normi ISO 50001:2011. 


Glavne promjene u ISO 50001:2018  

Glavni su ciljevi revizije ove norme bili sljedeći: 

  1. Usvajanje ISO High Level Structure (HLS), strukture zajedničke svim ISO normama sustava upravljanja, čime je omogućena jednostavna integracija više normi u sustavu 
  2. Zadržavanje ključnih koncepata na kojima počiva norma iz 2011:  
  • kontinuirano poboljšavanje energetskih performansi;  
  • fokus na poboljšanju energetske učinkovitosti, upotrebe energije i potrošnje energije;  
  • uključivanje važnih tema kao što su: podatci o energiji, mjerenja, analize, evaluacije   

Korisnici norme ISO 50001:2011 prepoznat će većinu zahtjeva norme ISO 50001:2018, no dogodile su se i određene promjene o kojima više možete saznati ovdje

Cijena sudjelovanja po polazniku: 1000 kn + PDV (cijena uključuje materijale za seminar, osvježenje u pauzama, ručak i parkirno mjesto)

Pridružite nam se na seminaru tranzicije na novu normu ISO 50001:2018. Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa zahtjevima norme te priprema za prilagodbu procesa u vlastitoj organizaciji.  Obzirom da je seminar tranzicije namijenjen isključivo upoznavanju s promjenama u normi za sustave upravljanja energijom, poznavanje norme ISO 50001:2011 je preduvjet.  Preporuka je da polaznici imaju položen seminar za interne auditore prema normi ISO 50001:2011. 


Glavne promjene u ISO 50001:2018  

Glavni su ciljevi revizije ove norme bili sljedeći: 

  1. Usvajanje ISO High Level Structure (HLS), strukture zajedničke svim ISO normama sustava upravljanja, čime je omogućena jednostavna integracija više normi u sustavu 
  2. Zadržavanje ključnih koncepata na kojima počiva norma iz 2011:  
  • kontinuirano poboljšavanje energetskih performansi;  
  • fokus na poboljšanju energetske učinkovitosti, upotrebe energije i potrošnje energije;  
  • uključivanje važnih tema kao što su: podatci o energiji, mjerenja, analize, evaluacije   

Korisnici norme ISO 50001:2011 prepoznat će većinu zahtjeva norme ISO 50001:2018, no dogodile su se i određene promjene o kojima više možete saznati ovdje

Cijena sudjelovanja po polazniku: 1000 kn + PDV (cijena uključuje materijale za seminar, osvježenje u pauzama, ručak i parkirno mjesto)

Tranzicija

ISO 50001:2018

Lokacija Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
8. veljače 2019.