DNV GL

Tečaj - Tranzicija na normu ISO 45001

Workers outside skyscraper

Započinjete s pripremom za migraciju s norme OHSAS 18001 na novu normu ISO 45001? Prvi korak dobre pripreme je edukacija!

ISO 45001, sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu pomaže organizacijama u osiguravanju sigurnog i zdravog radnog okružja za vlastite radnike i druge osobe koje na bilo koji način prisustvuju ili sudjeluju u poslovnim aktivnostima organizacije. Cilj je prevencija ozljeda na radu, smrtnih slučajeva i zdravstvenih problema povezanih s obavljanjem posla kao i postizanje poboljšanja u performansama zdravlja i sigurnosti.

Pridružite nam se na seminaru tranzicije na novu normu ISO 45001. Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa zahtjevima norme te priprema za prilagodbu procesa u vlastitoj organizaciji.
Obzirom da je seminar tranzicije namijenjen isključivo upoznavanju s promjenama u normi za upravljanje zdravljem i sigurnošću, poznavanje norme OHSAS 18001 je preduvjet.
Preporuka je da polaznici imaju položen seminar za interne auditore prema normi OHSAS 18001.

Promjene u normi koje tečaj obrađuje

Neki od ključnih zahtjeva i promjena u normi ISO 45001 u odnosu na OHSAS 18001:
•    Sustavno određivanje vanjskih i unutarnjih čimbenika te potreba i očekivanja radnika i drugih zainteresiranih strana. Svrha je toga postići razumijevanje čimbenika koji utječu na sustav upravljanja.
•    Vodstvo i uključenost radnika, s posebnim naglaskom na sudjelovanju i procesima savjetovanja.
•    Razmišljanje temeljeno na rizicima kao temelj za sustav upravljanja. Veća usmjerenost na ciljeve kao pokretače poboljšanja, te na planove za postizanje ciljeva.
•    Prošireni zahtjevi vezani za unutarnju i vanjsku komunikaciju, uključujući potrebu da se odredi što, kada i kako je potrebno informirati i komunicirati.
•    Veći naglasak na kontroli promjena i nabave, ugovaranja i podugovaranja.
•    Određeniji zahtjevi vezani za procjenu djelovanja i učinaka.
•    Dijelovi zahtjeva vezani uz spremnost za hitne situacije.
•    Novi zahtjevi vezani uz kontinuirano poboljšanje.

Trajanje tečaja: 1 dan
Cijena sudjelovanja po polazniku iznosi 800,00 kn+PDV (u cijenu je uključen ručak i osvježenje u pauzama).

ISO 45001, sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu pomaže organizacijama u osiguravanju sigurnog i zdravog radnog okružja za vlastite radnike i druge osobe koje na bilo koji način prisustvuju ili sudjeluju u poslovnim aktivnostima organizacije. Cilj je prevencija ozljeda na radu, smrtnih slučajeva i zdravstvenih problema povezanih s obavljanjem posla kao i postizanje poboljšanja u performansama zdravlja i sigurnosti.

Pridružite nam se na seminaru tranzicije na novu normu ISO 45001. Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa zahtjevima norme te priprema za prilagodbu procesa u vlastitoj organizaciji.
Obzirom da je seminar tranzicije namijenjen isključivo upoznavanju s promjenama u normi za upravljanje zdravljem i sigurnošću, poznavanje norme OHSAS 18001 je preduvjet.
Preporuka je da polaznici imaju položen seminar za interne auditore prema normi OHSAS 18001.

Promjene u normi koje tečaj obrađuje

Neki od ključnih zahtjeva i promjena u normi ISO 45001 u odnosu na OHSAS 18001:
•    Sustavno određivanje vanjskih i unutarnjih čimbenika te potreba i očekivanja radnika i drugih zainteresiranih strana. Svrha je toga postići razumijevanje čimbenika koji utječu na sustav upravljanja.
•    Vodstvo i uključenost radnika, s posebnim naglaskom na sudjelovanju i procesima savjetovanja.
•    Razmišljanje temeljeno na rizicima kao temelj za sustav upravljanja. Veća usmjerenost na ciljeve kao pokretače poboljšanja, te na planove za postizanje ciljeva.
•    Prošireni zahtjevi vezani za unutarnju i vanjsku komunikaciju, uključujući potrebu da se odredi što, kada i kako je potrebno informirati i komunicirati.
•    Veći naglasak na kontroli promjena i nabave, ugovaranja i podugovaranja.
•    Određeniji zahtjevi vezani za procjenu djelovanja i učinaka.
•    Dijelovi zahtjeva vezani uz spremnost za hitne situacije.
•    Novi zahtjevi vezani uz kontinuirano poboljšanje.

Trajanje tečaja: 1 dan
Cijena sudjelovanja po polazniku iznosi 800,00 kn+PDV (u cijenu je uključen ručak i osvježenje u pauzama).

Tranzicija

ISO 45001

Lokacija Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
12.veljače 2019.
Lokacija
Zagreb
Datum
16. svibnja 2019.