DNV GL

Radionica-primjena zahtjeva ISO 9001:2015

Training services from DNV GL - Business Assurance

Budite spremni na vrijeme. Svjesnost i znanje o ključnim promjenama u normi preduvjet je odgovarajuće prilagodbe. Nova verzija norme sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) daje širi okvir upravljanja rizicima, što je jedna od glavnih promjena u novim normama. Odgovarajuća priprema podrazumijeva pokretanje promjena na vrijeme i u pravom smjeru.

DNV GL je razvio Radionicu za pomoć prilagodbi novim zahtjevima.   Nova norma ISO 9001 objavljena je u rujnu 2015. godine  te traži od organizacija stavljanje naglaska na strateški pristup unutarnjim i vanjskim čimbenicima koji utječu na poslovanje.   


Kako je Radionica osmišljena  

Naša je Radionica kreirana za polaznike koji žele ne samo steći znanja o novostima u normi, već i na praktičnim primjerima iz prakse dobiti uvid u potrebne prilagodbe svojih vlastitih sustava. Primjeri se obrađuju putem rada u manjim grupama, s kontinuiranim interaktivnim radom i razmjenom ideja pri čemu DNV GL predavač usmjerava polaznike kako pristupiti pojedinom novom zahtjevu norme. Radionicu organiziramo u trajanju od 1 dana, a organizacijama koje žele pristupiti radionicama s više svojih polaznika na raspolaganju stoji In-house Radionica čije trajanje određuje sama organizacija.

Kome je Radionica namijenjena 

Polaznici radionice prije prijave trebali bi biti upoznati sa zahtjevima nove norme ISO 9001:2015 putem seminara Tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 ili samostalnim upoznavanjem s promjenama, s obzirom da Radionica ne stavlja naglasak na upoznavanje s promjenama, već isključivo na primjenu novih zahtjeva.


Cijena po polazniku iznosi 800,00 kn +PDV

DNV GL je razvio Radionicu za pomoć prilagodbi novim zahtjevima.   Nova norma ISO 9001 objavljena je u rujnu 2015. godine  te traži od organizacija stavljanje naglaska na strateški pristup unutarnjim i vanjskim čimbenicima koji utječu na poslovanje.   


Kako je Radionica osmišljena  

Naša je Radionica kreirana za polaznike koji žele ne samo steći znanja o novostima u normi, već i na praktičnim primjerima iz prakse dobiti uvid u potrebne prilagodbe svojih vlastitih sustava. Primjeri se obrađuju putem rada u manjim grupama, s kontinuiranim interaktivnim radom i razmjenom ideja pri čemu DNV GL predavač usmjerava polaznike kako pristupiti pojedinom novom zahtjevu norme. Radionicu organiziramo u trajanju od 1 dana, a organizacijama koje žele pristupiti radionicama s više svojih polaznika na raspolaganju stoji In-house Radionica čije trajanje određuje sama organizacija.

Kome je Radionica namijenjena 

Polaznici radionice prije prijave trebali bi biti upoznati sa zahtjevima nove norme ISO 9001:2015 putem seminara Tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 ili samostalnim upoznavanjem s promjenama, s obzirom da Radionica ne stavlja naglasak na upoznavanje s promjenama, već isključivo na primjenu novih zahtjeva.


Cijena po polazniku iznosi 800,00 kn +PDV

Radionica ISO 9001:2015

Primjena novih zahtjeva norme ISO 9001:2015

Lokacija Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
16. siječnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
13. travnja 2018.

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva