DNV

SA 8000 - Društvena odgovornost

SA 8000

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

SA 8000 certifikat daje Vašim kupcima na znanje da ste primijenili potrebne interne procese s ciljem osiguranja ljudskih prava svojih djelatnika

SA8000 je međunarodna, verifikacijska norma za auditiranje i certifikaciju sukladnosti za društvenu odgovornost. Primjenjiva je na tvrtke svih veličina koje žele pokazati svojim klijentima i drugim zainteresiranim stranama da brinu.

Jezgra norme je uvjerenje da sva radna mjesta moraju biti upravljanja na način da su osnovna ljudska prava osigurana i da je uprava spremna prihvatiti odgovornost za isto.

Norma je pokrenuta od strane SAI-a (Social Accountability International). SAI je neprofitna organizacija posvećena razvoju, implementaciji i nadzoru dobrovoljnih verifikacijskih normi za društvenu odgovornost.

SA8000 sustav je modeliran nakon objavljivanja ISO 9001 i ISO 14001 normi za sustave upravljanja za kvalitetu i zaštitu okoliša. Norma je razvijena i testirana na terenu od strane neprofitnog Odbora za ekonomske prioritete (CEP) i potpomognuta od strane Međunarodnog odbora za savjetovanje uključujući predstavnike uglednih korporacija, organizacija za ljudska prava, auditora, akademika i radnika.


Zahtjevi za društvenu odgovornost  

Norma se temelji na brojnim postojećim normama za ljudska prava, uključujući Deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda i UN konvenciju o pravima djece. SA8000 pruža transparentne, mjerljive, verifikacijske norme za certifikaciju poslovanja tvrtke kroz 9 glavnih područja:

 

  1. Rad djece. Rad djece se zabranjuje (djeca ispod 15 godina). Certificirane tvrtke moraju odrediti sredstva za edukaciju djece koja će izgubiti pravo na rad kao rezultat norme.
  2. Prisilan rad. Radnici ne smiju biti traženi da predaju njihove identifikacijske papire ili plaćaju depozit kao jedan od uvjeta zaposlenja.
  3. Zdravlje i sigurnost. Tvrtke moraju osigurati osnovne standarde za zdravlje i sigurnost, uključujući vodu za piće, sanitarne prostorije, primjenjivu opremu za sigurnost i potrebnu edukaciju.
  4. Sloboda udruživanja. Zaštićuje prava radnika da se udružuju u sindikate i kolektivno dogovaraju, bez straha od kazni.
  5. Diskriminacija. Ne smije postojati diskriminacija na temelju rase, kaste, nacionalnog porijekla, religije, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije, članstva u udruzi ili političkog opredjeljenja.
  6. Disciplinarne mjere. Zabranjuje tjelesno kažnjavanje, psihičku ili fizičku prisilu i verbalno vrijeđanje zaposlenika.
  7. Radni sati. Pruža okvire za maksimum 48 radnih sati po tjednu, sa minimalno jednim slobodnim danum u tjednu i granicom od 12h plaćenih prekovremenih po tjednu.
  8. Kompenzacija. Isplaćene place trebaju biti usklađene sa minimumom zakonskih zahtjeva i pružati dovoljnu zaradu za osnovne potrebe.
  9. Sustav upravljanja (Uprava). Definira procedure za učinkovito upravljanje primjenom i ocjenom SA8000 sukladnosti, od imenovanja odgovornog osoblja do čuvanja bilješki, odgovaranja na  pitanja koja se pojavljuju i poduzimanja korektivnih radnji. 

Kako Vam možemo pomoći? 

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) je akreditirao nekoliko certifikacijskih kuća/registara, uključujući DNV-Business Assurance, kako bi auditirali i izdavali akreditirane certifikate.

Prvi korak ka certifikaciji je učinkovita primjena sustava upravljanja usklađenog sa zahtjevima ove norme. Upoznajte se s putem ka certifikaciji.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: