DNV GL

Program verifikacije inozemnih dobavljača (FSVP)

Foreign supplier verification program

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Zakon o modernizaciji sigurnosti hrane (FSMA) namijenjen je prevenciji bolesti koje se prenose hranom u Sjedinjenim Američkim državama. Program verifikacije inozemnih dobavljača (FVSP) je FDA FSMA program čiji je cilj osigurati da inozemni dobavljači prehrambenih proizvoda poštuju slične zahtjeve kao i kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama.

FSMA se primjenjuje na široku kategoriju proizvoda i kompanija, uključujući one koje proizvode, obrađuju, pakiraju ili skladište hranu i pića za ljudsku ili životinjsku prehranu, uključujući dodatke prehrani. Na uvoznike, agente, predstavništva stranih kompanija, otpremnike/prijevoznike također utječu inicijative koje pripadaju pod FSMA, poput programa verifikacije inozemnih dobavljača (FVSP). Program verifikacije inozemnih dobavljača je program Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) čiji je cilj osigurati da inozemni proizvođači hrane i pića poštuju iste sigurnosne zahtjeve kao i kompanije u SAD-u, osiguravajući time poštivanje standarda za zaštitu javnog zdravlja uključujući sigurnosne zahtjeve, preventivne kontrole i ispravno označavanje. 

Program: Putovnica vaših proizvoda za SAD

FVSP program je obvezan i primjenjuje se na sve uvoznike hrane u Sjedinjene Američke Države.  U FSVP programu uvoznik se definira kao američki vlasnik ili kao primatelj hrane namijenjene za uvoz; naprimjer:
 • Vlasnik je hrane
 • Kupio ju je
 • Pismeno je pristao da će ju kupiti u trenutku ulaska u SAD
Ako ne postoji američki vlasnik ili primatelj robe (financijski odgovorna strana) u trenutku ulaska robe, FSVP uvoznik je američki agent/predstavnik inozemnog vlasnika/primatelj robe kao što je potvrđeno u potpisanoj izjavi o pristanku. Prema FSVP-u, američki su uvoznici obvezni pratiti usklađenost svojih inozemnih dobavljača sa statusima Američke agencije za hranu i lijekove. To znači da mora postojati odobreni uvoznik u Sjedinjenim Američkim Državama koji preuzima odgovornost za osiguravanje da će proizvodi biti sukladni FSVP zahtjevima. Osim iznimno, kao što je u slučaju HACCP uvoznika, FSVP zahtjeva da uvoznici:
 • Imaju kvalificirano osoblje za FSVP implementaciju i aktivnosti
 • Izvrše procjenu opasnosti, koja uključuje analizu opasnosti i utvrđivanje jesu li potrebne kontrole
 • Procjene rizike koji mogu proizaći iz hrane i poslovanja inozemnih dobavljača
 • Provedu odgovarajuće aktivnosti verifikacije dobavljača
 • Provedu korektivne akcije (ako je potrebno) i procijene adekvatnost FSVP-a (kad je prikladno)
 • Naprave ponovnu procjenu hrane i inozemnog dobavljača svake tri godine ili ranije
 • Identificiraju FSVP uvoznika prilikom podnošenja prijave pri Američkoj agenciji za carinu i zaštitu granica

Za više informacija pogledajte stranicu Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) ovdje.

Kako DNV može pomoći?

 • Utvrditi utjecaj Zakona o modernizaciji sigurnosti hrane (FSMA) na vašu organizaciju - Razumijevajući koje proizvode vaša organizacija proizvodi, prerađuje, uvozi, prevozi itd. DNV vam možete reći što vaša organizacija treba kako bi bila sukladna zahtjevima FSMA.
 • Razviti protokole kako bi se osigurala sukladnost prema programu verifikacije inozemnih dobavljača (FSVP) - Implementirati programe za upravljanje rizicima i procijeniti usklađenost dobavljača s FDA statusima i podržati razvoj internih postupaka za vlastitu sukladnost FSMA pravilima. 
 • Provesti audit za provjeru sukladnosti prema programu verifikacije inozemnih dobavljača (FVSP) - Ako vaša organizacija ima protokole kojima je cilj sukladnost s programom verifikacije inozemnih dobavljača (FSVP), dopustite da DNV bude neovisan „dodatan par očiju“ koji će osigurati da su vaši protokoli sukladni regulatornim zahtjevima i što je najvažnije da su učinkoviti i primjereni vašoj organizaciji. 
 • Provesti audite dobavljača - Provesti neovisne audite vaših dobavljača kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve Američke agencije za hranu i lijekove (FDA)  - osiguravajući time da vaša organizacija poštuje obveze koje ima u sklopu programa verifikacije inozemnih dobavljača (FSVP). 
 • Provesti edukaciju - I vaše organizacije i vaših dobavljača prema Zakonu o modernizaciji sigurnosti hrane, provesti vas kroz njegove zahtjeve i kako ih implementirati u skladu sa zakonom. Također je uključen dobro poznati PCQI trening (Preventive Controls Qualified Individual training).

Kad je god to moguće, usluge provedbe audita mogu se uključiti kao dodatak na postojeće GFSI certifikacijske audite, smanjujući time troškove i za vašu organizaciju i za vaše dobavljače. 

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: