DNV GL

MSC Chain of Custody norma (CoC)

MSC Chain of Custody Standard

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Certifikacija prema Marine Stewardship Council (MSC) Chain of Custody normi omogućava vam da dokažete potrošačima održivo porijeklo hrane iz mora koju plasirate na tržište, certificirano prema MSC normi za održivo ribarenje


Hrana iz mora najvažniji je svjetski obnovljivi izvor hrane. Zdravi oceani ključ su za očuvanje ekosustava i svjetskog gospodarstva. Naši su oceani pod većim pritiskom no ikada prije, utjecajem ljudi i okoliša. Sve većom brigom o tome što jedemo u smislu porijekla proizvoda, utjecaja na okoliš i hranidbenih vrijednosti sve je veći fokus na održivosti u ektoru ribarstva.

Što je MSC Chain of Custody? 

Norma MSC Chain of Custody primjenjiva je na sve sudionike na tržištu (individualne organizacije ili grupe) koje su vlasnici proizvoda ili koje proizvod iz mora prerađuju, pakiraju, uključujući i veletrgovce, trgovce na malo i ostale sudionike u prometu hranom.  Ona osigurava da svaki priozvod koi nosi eko oznaku potječe od certificiranog, održivog ribarenja. Svaki dio opskrbnog lanca koji se poziva na vlasništvo nad proizvodom ili ga na bilo koji način prerađuje treba biti certificiran do točke u kojoj se obavlja finalno pakiranje za dostavu potrošaču. 

Koje su koristi? 

Certifikacija prema MSC Chain of Custody Standard omogućava vam: 

 • Dokazivanje da vaši proizvodi potječu iz održivog ribarenja.
 • Ispunjenje zahtjeva potrošača za korištenjem održivih resursa
 • Osiguravanje održivog i sigurnog lanca hrane
 • Izgradnju povjerenja potrošača
 • Podršku u pozicioniranju proizvoda s eko oznakama
 • Ispunjenje zahtjeva trgovaca za verifikacijom održivosti proizvoda
 • Poslovanje s vodećim trgovinama I trgovačkim lancima koji traže pouzdane I certificirane partnere

Korištenje MSC eko oznaka dozvoljeno je samo za proizvode iz mora koji su verificirani prema normi MSC Chain of Custody od strane neovisnog tijela te za koje je organizacija potpisala ugovor o korištenju loga s Marine Stewardship Council International. 

Kako vam možemo pomoći? 

DNV - Business Assurance je certifikacijsko tijelo akreditiranoza provođenje procjena organizacija i grupa prema  normi MSC Chain of Custody, te izdavanje certifikata.  Postupak se obavlja procjenom procesa, količina proizvoa i pregledom zapisa o aktivnostima. 

Kako se pripremiti za certifikaciju? 

 • Stupite u kontakt s nama kako biste dobili sve potrebne informacije o certifikacijskom postupku
 • Dodijelite odgovornost određenoj osobi unutar organizacije
 • Osigurajte da postoji jasna svrha i razumijevanje što se želi postići certifikacijom
 • Odredite opseg provođenja certifikacije
 • Osigurajte podršku I uključenost odgovarajućih subjekata opskrbnog lanca. Certifikacijski postupak zahtijevati će dokumentaciju kako bi se verificiralo porijeklo proizvoda (MCS certificirani ribolov)

Što je Marine Stewardship Council (MSC)? 

Marine Stewardship Council (MSC) neovisna je globalna neprofitna organizacija. Prvotno je utemeljena zbog problema s prevelikim izlovom ribe od strane organizacije Unilever i WWF 1997. godine. Postala je neovisna organizacija 1999. Njena je misija korištenjem eko oznaka i certifikacijskog programa za ribolov pridonijeti  zdravlju svjetskih oceana.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: