DNV

ISO 45001 - zdravlje i sigurnost

OHSAS 18001

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Dokažite svoju usmjerenost zdravlju i sigurnosti na radu te osigurajte potvrdu da učinkovito upravljate zakonskim zahtjevima

Zdravlje i sigurnost na radu važno je za sve vrste poslovanja. Primjena sustava upravljanjazdravljem i sigurnošću (OH&S) u mnogim je zemljama zakonski zahtjev. Uz to, od organizacija se sve više zahtijeva da javno izvještavaju od rezultatima u području zdravlja i sigurnosti.  Neovisna procjena i certifikacija Vašeg sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću od strane DNV-a pruža dokaz da primjenjujete sustav usklađen zahtjevima međunarodne norme za zdravlje i sigurnost na radu. Na taj način također pozitivno djelujete na vlastitu reputaciju i brend. 

Neovisna procjena i certifikacija vašeg sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću provedena od strane DNV-a dokaz je da je vaš sustav upravljanja usklađen s međunarodno priznatom normom čijom primjenom se sustavno sprječava ozljede na radu te povećava sigurnost.  

O normi ISO 45001

ISO 45001 norma je temeljena na OHSAS 18001 i drugim međunarodno priznatim normama i konvencijama o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Svojom strukturom prilagođena je ostalim ISO normama obzirom da koristi okvir HLS (High Level Structure), koja korisnicima i tvrtkama koje uvode i posluju po novim ISO normama značajno olakšava primjenu. Ova norma sadrži značajne promjene u odnosu na OHSAS 18001.

Zašto je certifikacija dobra za poslovanje?

Brojne su koristi koje ostvarujete primjenom norme ISO 45001, no neke od najznačajnijih vežu se uz zadovoljenje zakonskih zahtjeva i upravljanje svim zahtjevima postavljenim na organizaciju u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Norma ISO 45001 omogućava Vašoj organizaciji da:

  •     Uspostavi i kontinuirano poboljšava sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću
  •     Radi sustavno s ciljem poboljšanja, sprječavanja neželjenih događaja ili njihova ponavljanja
  •     Dokazuje svoju usklađenost s najboljom praksom upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  •     Kontinuirano usklađuje svoj sustav s relevantnim zakonskim i ostalim zahtjevima

Kako započeti?

Kako biste bili certificirani, potrebno je da implementirate učinkovit sustav upravljanja koji ispunjava zahtjeve norme. 

Mi smo akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane koje pruža usluge edukacije i certifikacije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Ukoliko želite znati više o certifikaciji, upoznajte se s certifikacijskim putovanjem.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: